Konferens den 12 september om barns rättigheter inom biomedicin

Konferensen arrangeras av Juridiska institutionen som en del av projektet "Decision-making for Children in a State of Medical Indeterminacy"

Konferensen arrangeras av Juridiska institutionen som en del av projektet "Decision-making for Children in a State of Medical Indeterminacy"

Den 12 september står Juridiska institutionen som värd för en konferens om barns rättigheter inom det biomedicinska området, "Children's Rights in Biomedicine Conference".


Forskare, experter och beslutsfattare från hela Europa kommer att samlas för att diskutera huruvida gällande nationella och internationella rättsliga ramar på ett effektivt sätt skyddar barn från vetenskapliga risker och osäkerhet på det biomedicinska området.

- Konferensen kommer att fokusera på barns status som rättighetsbärare i mötet med hälso- och sjukvården, särskilt vid biomedicinska undersökningar och insatser. Respekt för barns alla rättigheter fullt ut är av avgörande betydelse för att säkerställa ett starkt skydd för barns hälsa och för att tillse att de högsta möjliga hälsostandarderna uppfylls, säger Jameson Garland, universitetslektor i medicinsk rätt, Juridiska institutionen vid Uppsala universitet.

- På konferensen kommer vi att dela med oss av delresultaten från projektet "Decision-making for Children in a State of Medical Indeterminacy". Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet. Syftet med konferensen är att beslutsfattare, intressenter och andra forskare ska få tillfälle att mötas och utbyta kunskap och erfarenheter på området. Detta är en viktig och avgörande milstolpe i sökandet efter de mest effektiva sätten att skydda barns rättigheter och intressen inom biomedicin, säger Santa Slokenberga, universitetslektor i förvaltningsrätt, Juridiska institutionen vid Uppsala universitet.

 

Santa Slokenberga, universitetslektor vid Juridiska institutionen vid Uppsala universitet. 
Anna Singer, dekan vid Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet. Anna är PI i projektet.

I samband med konferensen hålls en författarworkshop den 13 september. Konferensen är öppen för alla och kommer att genomföras på engelska. Anmäl dig via länkarna nedan. 

 

 

  Elisabeth Hoff

  Anmälan:  Plats:
  Uppsala universitet, Universitetshuset, Sal IV
  Datum:
  12 september kl 11:00-18:00
  Deltagande : 
  Både på plats eller digitalt. Begränsat antal platser
  Anmälan (fysiskt) :   
  Öppen till 7 september
  https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/64009
  Anmälan (digitalt) :
  Öppen till 7 september 
  https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/64014

   

  Läs mer på vår hemsida: Children's Rights in Biomedicine Conference - Juridiska fakulteten - Uppsala universitet (uu.se)
   
 • För frågor som rör konferensen, vänligen kontakta: William Munro, forskningsamanuens, william.munro@jur.uu.se
   
 • Program 12 september 
 • Program 13 september
   
 • Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev  FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

  facebook
  instagram
  twitter
  youtube
  linkedin