Sverker Jagers ny Zennströmprofessor i klimatledarskap

Sverker C Jagers har lång erfarenhet av att studera miljöpolitik och miljöpolitisk styrning.

Sverker C Jagers har lång erfarenhet av att studera miljöpolitik och miljöpolitisk styrning.

Sverker C Jagers, professor i statsvetenskap och föreståndare för Centrum för studier av kollektivt handlande vid Göteborgs universitet, blir Uppsala universitets femte gästprofessor på Zennströms klimatprofessur med inriktning klimatledarskap.


Den tioåriga gästprofessuren, där en ny professor inbjuds varje eller vartannat år, finansieras genom en tidigare donation av entreprenören Niklas Zennström till Uppsala universitet.

Sverker C Jagers har lång erfarenhet av att studera miljöpolitik och miljöpolitisk styrning. Detta område studeras av flera discipliner, till exempel psykologi, sociologi, nationalekonomi och statsvetenskap. Sverker har en stor vana och ett stort intresse av att arbeta tvärvetenskapligt. De frågor som särskilt intresserar honom är hur miljö- och klimatpolitiska styrmedel kan utformas så att de är effektiva och kan accepteras av dem som påverkas av besluten. Hur skulle till exempel en koldioxidskatt kunna se ut som minskar utsläppen av koldioxid, utan att folk blir upprörda.

– Jag har arbetat mycket med både naturvetare, samhällsvetare och humanister. Jag har också forskat mycket kring hur framgångsrikt man hanterar miljön i länder med olika politiska system. Vilken roll spelar det till exempel om ett land är demokratiskt eller ej, eller om ett land har stora problem med korruption eller inte. Som gästprofessor vill jag gärna komma i kontakt med och samarbeta med forskargrupper som är lösningsorienterade, säger Sverker C Jagers, som gärna vill bli kontaktad av forskare som är engagerade i olika aspekter av miljöforskning.

Fokus på klimatledarskap och styrmedel

Sverker Jagers kommer att delta i forskning, undervisning och extern samverkan och höra till forskningsgruppen i Klimatledarskap, CCL.

– Det faktum att klimatpolitiken alltmer ifrågasätts ökar risken för att klimatmålen inte nås, med enorma samhällskostnader som följd. Därför är Sverker Jagers gästprofessur, med fokus på klimatledarskap och styrmedel som är verksamma och accepterade, en både angelägen och glädjande förstärkning av vår forskning, säger Mikael Karlsson, verksamhetsledare i klimatledarskap på Uppsala universitet och ansvarig för rekryteringen av Sverker Jager.

Gästprofessuren sträcker sig från september 2022 till december 2023.

 

Malin Eivergård

Om gästprofessuren i klimatledarskap


Den tioåriga gästprofessuren i klimatledarskap, där en ny professor inbjuds varje eller vartannat år, finansieras genom en tidigare donation av entreprenören Niklas Zennström till Uppsala universitet. tidgare gäsprofessorer är: Keri Facer, Doreen Stabinsky, Kevin Anderson och Stefania Barca.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevFÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin