David Sumpter får årets Disapris

David Sumpter är professor i tillämpad matematik vid Uppsala universitet och har publicerat över etthundra vetenskapliga artiklar om spridda ämnen.

David Sumpter är professor i tillämpad matematik vid Uppsala universitet och har publicerat över etthundra vetenskapliga artiklar om spridda ämnen.

Mottagare av 2022 års Disapris är professor David Sumpter. Han får priset för sina populärvetenskapliga böcker om matematik, bland annat "Fotbollens matematik" och "Tio ekvationer som styr världen".


Motivering:

”David Sumpter tilldelas 2022 års Disapris för sina populärvetenskapliga böcker om matematik, nu senast Tio ekvationer som styr världen (2020). På ett underhållande och medryckande sätt förmår Sumpter förklara fenomen med hjälp av matematiskt tänkande: allt från fotboll och finansmodeller till filterbubblor. Som professor i tillämpad matematik och med engagemang i frågor om samhälls- och vetenskapsutveckling både lugnar och oroar han. Läsaren – även den utan kunskaper i matematik – lämnar David Sumpters böcker med helt nya insikter.”

Fiskstim och myrkolonier

David J.T. Sumpter, professor i tillämpad matematik vid Uppsala universitet har publicerat över etthundra vetenskapliga artiklar om spridda ämnen: hur fiskstim och myrkolonier fungerar; socialpsykologi och segregation i samhället; maskininlärning och artificiell intelligens. Han har varit konsult för framgångsrika fotbollsklubbar på olika nivåer som svenska Hammarby, Barcelona i Spanien och för engelska landslaget. Han arbetar aktivt med att nå ut till skolor, industri och samhällssektorn. Många av hans föreläsningar finns tillgängliga för allmänheten på bland annat Google, TedX, Oxford Mathematics Public Lecture och The Royal Institution.

Priset är på 50 000 kronor och delades ut av rektor Anders Hagfeldt under Kulturnatten. En föreläsning med pristagaren kommer att hållas den 31 oktober, kl 18, i tidsskriftsläsesalen på Carolina Rediviva.

Elin Bäckström

Om Disapriset


Disapriset instiftades av Uppsala universitet och Studentbokhandeln i Uppsala för att främja populärvetenskapligt författande och delades ut för första gången 2001. Prissumman är på 50 000 kronor. Priset är uppkallat efter en fornnordisk mytologisk kvinnogestalt, Disa, vars klokhet gjorde henne till drottning. Enligt statuterna ska Disapristagaren företrädesvis ha anknytning till Uppsala. Pristagaren utses av en jury med sju medlemmar, där föregående års vinnare ingår.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevFÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin