Kungl. Vetenskaps-Societetens Thuréuspris till framstående Uppsalaforskare

21-9

Bildtext

Tre Uppsalaforskare, Peter Oppeneer, Cecilia Persson och Sebastian Barg, har belönats med de prestigefyllda Thuréuspriserna från Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala.


Priset är på 100.000 kr vardera och delades ut till totalt fyra forskare den 30 augusti vid en ceremoni i Uppsala.

Professor Peter Oppeneer vid institutionen för fysik och astronomi fick ta emot priset i den fysisk-matematiska klassen ”för sina framstående bidrag till den teoretiska förståelsen av ultrasnabb magnetdynamik”.

Priset i den teknisk-ekonomiska klassen gick till professor Cecilia Persson vid institutionen för materialvetenskap ”för sina framstående studier av biomaterial och additiv tillverkning av sådana material”.

Professor Sebastian Barg vid institutionen för medicinsk cellbiologi vid Uppsala universitet fick motta Thuréuspriset i den naturalhistorisk-medicinska klassen för sina framstående studier av den reglerade exocytosens molekylära mekanismer”.

Dessutom tilldelades Anders Cullhed, professor emeritus i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet, priset i den historisk-arkeologiska klassen”för ett synnerligen förtjänstfullt och produktivt författarskap inom litteraturvetenskapen, och särskilt för den utgivna boken Dante – Den förste författaren.

Thuréuspriserna har sitt ursprung i en donation av framlidna läkaren och Uppsalastudenten Sven Thuréus, genom bildandet av Lilly och Sven Thuréus fond för Natur och Kultur.

Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala grundades 1710 och är Sverige äldsta vetenskapliga akademi. Det är en fortfarande mycket aktiv och engagerad akademi, som bland annat stödjer svensk forskning av högsta kvalitet genom att dela ut priser och belöningar till förtjänta forskare.

Anneli Björkman

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevFÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin