Samling för universitet i Östersjöregionen

Bilden visar deltagare under den senaste rektorskonferensen på Åbo Akademi i Åbo, 2018. Nu är det dags att träffas igen, denna gång i Uppsala.

Bilden visar deltagare under den senaste rektorskonferensen på Åbo Akademi i Åbo, 2018. Nu är det dags att träffas igen, denna gång i Uppsala.

Ett 80-tal personer från universitetsledningar i 10 olika länder i Östersjöregionen samlas i Uppsala den här veckan, till rektorskonferens för The Baltic University Programme. Med totalt 87 medlemsuniversitet är det här ett av de största universitetsnätverken i världen, som förra året firade sitt 30-årsjubileum.


Programmets director Madeleine Granvik ser fram emot att visa hur programmet har utvecklats sen den senaste Rektorskonferensen 2018 då flera utvecklingsmöjligheter diskuterades.

Madeleine Granvik, director vid The Baltic
University programme och forskare vid Uppsala
universitet.

– Det blir roligt och spännande att få presentera allt vi har följt upp sen dess och få respons på det. Det är också viktigt att påminna om att det är vi, alla deltagande universitet med kollegor och studenter som tillsammans utvecklar The Baltic University Programme, säger hon.

– I min roll som director kommer jag att trycka på att samarbetet inom BUP är viktigare än någonsin med tanke på nuvarande utmaningar som krig i regionen, klimatförändringar, pandemier och en ökad polarisering i samhället. Dessa svåra omständigheter kräver – mer än någonsin – att vi fortsätter att kommunicera, att samarbeta och bidra till en mer hållbar utveckling av vår gemensamma region.

Fokus på hållbarhet

Konferensen har fokus på frågor om internationalisering, hållbarhet och kvalitetssäkring och tar även upp frågor om universitetets roll för att värna demokratin och den högre utbildningens oberoende.

– Vi ser utifrån resultat från studier som vi genomfört riktade till de 87 universitet som deltar i programmet att det finns utmaningar såväl i deras hållbarhetsarbeten som i arbetet med kvalitetssäkring inom till exempel utbildning. Under konferensen kommer totalt 22 deltagare berätta i presentationer och i paneler om deras erfarenheter från sina universitet.

Kurs om klimatförändring

Baltic University Programme främjar och uppmuntrar interdisciplinärt och interkulturellt samarbete om hållbarhet i Östersjöregionen. De arbetar utifrån ”the BUP working model,” som bygger på samarbeten mellan kollegor i interdisciplinära och interkulturella team. Ett exempel är det nyss avslutade projekt ”Climate Change Curriculum” där över 30 forskare från 14 universitet i nio länder deltog för att utveckla en kurs om klimatförändring i Östersjöregionen.

– Det finns ett enormt stort värde i att samarbeta och att lära av varandra eftersom hållbarhetsutmaningarna ofta är extremt komplexa och inbäddade i en mängd olika system i olika skalor och kontexter. De utmaningar samhället står inför kräver samarbeten över akademiska och geografiska gränser för att hitta lösningar, säger Madeleine Granvik.

Annica Hulth

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevFÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin