Björkénska priset till Marika Edoff och Nikolai Piskunov

Marika Edoff, professor i fasta tillståndets elektronik och Nikolai Piskunov, professor i observationell astrofysik.

Marika Edoff, professor i fasta tillståndets elektronik och Nikolai Piskunov, professor i observationell astrofysik.

Marika Edoff, professor i fasta tillståndets elektronik och Nikolai Piskunov, professor i observationell astrofysik delar lika på 2022 års Björkénska pris, ett av Uppsala universitets största vetenskapliga pris för framstående forskning.


Motiveringar:

Nikolai Piskunov använder världens mest avancerade teleskop i sin forskning, med syftet att karakterisera atmosfärerna hos planeter kring andra stjärnor än vår sol, och för att om möjligt upptäcka biomarkörer - tecken på biologiska processer och liv. Han utmärker sig särskilt genom att personligen bidra konkret till varje steg i denna forskning: från att skruva ihop de egenutvecklade instrumenten och härleda ekvationerna, till att skriva programkod för analys och simulering av data från observationerna samt att bygga upp databaser. Därmed spelar han en nyckelroll i de stora internationella samarbetena inom fältet.

Världsrekord i verkningsgrad

Marika Edoff bedriver världsledande forskning inom solcellsteknik, där världsrekord i verkningsgrad för solceller baserade på tunnfilmsteknik hägrar. Hon leder med stor integritet och vetenskaplig kompetens stora europeiska nätverk inom solenergi, såsom pågående SIT A med 14 olika partner, och nationella nätverk, såsom pågående kompetenscentrumet SOLVE. Hon var under åren 2014 -2018 en dedikerad ställföreträdande vicerektor för teknisk-naturvetenskapliga fakulteten och är för närvarande ordinarie medlem av Vetenskapsrådets styrelse.

Björkénska priset delades ut första gången 1902 och delas omväxlande ut inom fyra olika grenar, varav 2022 års pris är i kategorin ”fysik, mekanik och ingenjörsvetenskap”. Pristagaren utses av universitetets styrelse, konsistoriet, och den totala prissumman är i år cirka 360 000 kronor.

Linda Koffmar

Läs mer:

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin