Demens är temat för årets Olof Rudbeckdag

Tre pristagare. Fr v: Lars Lannfelt, professor i geriatrik, Ulf Landegren, professor i molekylärmedicin, och Christer Betsholtz, professor i vaskulär- och tumörbiologi.

Tre pristagare. Fr v: Lars Lannfelt, professor i geriatrik, Ulf Landegren, professor i molekylärmedicin, och Christer Betsholtz, professor i vaskulär- och tumörbiologi.

Är det demens när hjärnan inte längre gör som vi vill? Vad beror det på och vad kan vi göra åt det? På årets Olof Rudbeckdag kommer framstående forskare att förmedla dagsaktuell kunskap om hjärnan, vad som sker när den inte längre lyder samt sökandet efter nya behandlingar. Dessutom föreläser inte mindre än tre Olof Rudbeck-pristagare.


Olof Rudbeckdagen är ett årligt återkommande evenemang som anordnas för att främja och sprida kännedom om aktuell medicinsk forskning. Arrangörer är Upsala Läkareförening, vetenskapsområdet för medicin och farmaci vid Uppsala universitet samt Akademiska sjukhuset.

Några punkter från programmet:
- Att drabbas av demens – hur vanligt är det egentligen? Ingmar Skoog, professor, Göteborgs universitet
- Elaka proteiner – så skadas hjärnan vid demenssjukdomar, Martin Hallbeck, professor, Linköpings universitet
- Kan vi förebygga demens genom att förändra vår livsstil? Miia Kivipelto, professor, Karolinska Institutet

Se hela programmet på universitetets webbplats.

På grund av pandemin delas i samband med Olof Rudbeckdagen inte mindre än tre Rudbeckpris ut till forskare som gjort framstående insatser inom grundforskning som fått stor klinisk betydelse.

2020 fick Christer Betsholtz, professor i vaskulär- och tumörbiologi, priset ”för sina epokgörande studier av tillväxtfaktorer och deras roll vid blodkärlsutveckling”. 2021 fick Lars Lannfelt, professor i geriatrik, priset ”för sin banbrytande forskning om Alzheimers sjukdom”. I år får Ulf Landegren, professor i molekylärmedicin, priset ”för att ha utvecklat revolutionerande molekylära verktyg för precisionsmedicin.”

De håller alla tre sina prisföreläsningar under eftermiddagen.

 

Linda Koffmar

Olof Rudbeckdagen 2022


Tid: fredag 21 oktober, 2022, kl. 9.00-16.00
Plats: Akademiska sjukhuset, Grönwallsalen, ingång 70
Övrigt: Fri entré, ingen föranmälan

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevFÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin