SSRI och KBT förändrar hjärnan på olika sätt

Till vänster serotonin- och till höger dopamintransportörbindning före behandling. Beskuren bild från en studie om att olika förändringar i hjärnan med SSRI och KBT.

Till vänster serotonin- och till höger dopamintransportörbindning före behandling. Beskuren bild från en studie om att olika förändringar i hjärnan med SSRI och KBT.

De neurokemiska förändringarna i hjärnan ser olika ut hos de patienter med social ångest som behandlats med både SSRI-läkemedel och KBT, jämfört med de som enbart behandlats med KBT. Medan kombinationsbehandlingen där läkemedlet ingick blockerade serotonintransportörerna, så ökade tillgången till transportörer för patienter som enbart fick KBT-behandling.


Medicinering med selektiva serotoninåterupptagshämmare, SSRI, är effektiv vid depression och ångest, och kan bli ännu mer effektiv behandling i kombination med kognitiv beteendeterapi, KBT. Men det är inte klarlagt vilka mekanismer i hjärnan som förklarar den kliniska förbättringen.

Forskare vid Uppsala universitet har i en dubbelblindad PET-studie (positronemissionstomografi) undersökt personer med social ångest, och tittat på hur serotonin- och dopamintransportörerna i hjärnan reagerar på kombinationen av SSRI och KBT. 24 personer ingick i studien. Hälften av deltagarna fick både SSRI-medicin och KBT. Jämförelsegruppen fick KBT och placebopiller som är verkningslösa.

Båda grupperna hjälpta av behandling

Båda grupperna blev hjälpta av behandling men det var stora skillnader i hur serotonin- och dopaminsystemen i hjärnan förändrades. Som väntat hade SSRI-kombinationen stark effekt på serotonintransportörerna. Omkring 80 procent av dem blockerades av SSRI-läkemedlet vilket anses vara en förutsättning för att det ska fungera. Men efter enbart psykologisk behandling var det tvärtom så att serotonintransportörerna blev fler, exempelvis i rafekärnorna, en grupp kärnor i hjärnstammen.

Olof Hjorth, forskare vid institutionen för psykologi.
Foto: Sahar Roshanbin

– Det som också stack ut är att det var helt olika resultat på kopplingen mellan dopamin och förbättring i de två grupperna. För ren psykologisk behandling, alltså de som fick KBT tillsammans med placebomedicin, fanns ett samband mellan ökad tillgänglighet av dopamintransportörer och större förbättring men för SSRI-kombinationen var det tvärtom, säger Olof Hjorth som är studiens försteförfattare.

Forskarna kunde också visa att samuttrycket av transportörerna, ett mått på serotonin-dopaminbalansen, var högt i flera av de undersökta hjärnområdena, vilket hängde ihop med hur svår social ångest patienten hade. Det höga samuttrycket påverkade även behandlingseffekten, fast i motsatt riktning i de två grupperna.

Tomas Furmark, professor vid institutionen för
psykologi. Foto: Mikael Wallerstedt

Resultaten tyder på att verksamma neurokemiska förändringar i hjärnan ser olika ut efter SSRI-behandling och KBT.

– Både farmakologisk och psykologisk behandling fungerar mot social ångest men de påverkar hjärnans serotonin- och dopaminsystem på skilda sätt. Förhoppningen är att denna kunskap kan leda till att vi på sikt hittar bättre och mer skräddarsydda behandlingar för drabbade individer, säger professor Tomas Furmark som lett forskningen.

Elin Bäckström

Publikation:


Hjorth, O., Frick, A., Gingnell, M. et al. Serotonin and dopamine transporter availability in social anxiety disorder after combined treatment with escitalopram and cognitive-behavioral therapy. Transl Psychiatry 12, 436 (2022). https://doi.org/10.1038/s41398-022-02187-3

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevFÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin