AIMday – möteskoncept lockar lärosäten världen över

AIMday (Academic Industry Meeting day) är en mötesplats mellan akademi och övriga samhället.

AIMday (Academic Industry Meeting day) är en mötesplats mellan akademi och övriga samhället.

Uppsala universitets möteskoncept AIMday går ut på att stärka samverkan mellan akademi och det omgivande samhället. Konceptet, med sitt unika mötesformat, har spridit sig världen över. Monash University i Australien är det senaste lärosätet att ansluta sig.


AIMday står för Academic Industry Meeting day. Ursprungligen var det Ångström Material Academy, Uppsala universitets strategiska samverkansplattform inom materialvetenskap, som startade upp AIMday redan 2008. Målet var att möta frågor och utmaningar inom industrin med aktuell forskning. Något som gäller än idag. 

Anders Hagfeldt. Foto: Mikael Wallerstedt.

– Det övergripande målet med AIMday är att matcha organisationers verkliga utmaningar med forskningsbaserad kunskap. Det ligger i Uppsala universitets intresse att få praktisk användning av den forskning som bedrivs här, säger Anders Hagfeldt, rektor på Uppsala universitet.

Sedan dess har konceptet och metoden utvecklats och AIMday är idag ett registrerat varumärke som ägs av Uppsala universitet. 

Så funkar AIMday

Varje AIMday utgår från ett övergripande huvudtema. Agendan byggs upp utifrån frågeställningar som externa organisationer och företag får skicka in i förväg. Frågeställningarna kan handla om alltifrån strategiska till operativa utmaningar.

När frågeställningarna inkommit är det dags för forskarna att gå igenom dem och anmäla sitt intresse till just de frågor de vill vara med och diskutera. Forskarnas val av frågeställningar lägger grunden för matchningsprocessen. Därefter sätts mötesagendan upp som innehåller flera parallella workshops under en dag. Workshopformatet har alltid samma upplägg: en fråga diskuteras under en timme.

– En timme kan låta lite, men workshopen handlar om att diskutera möjligheter till fortsatt samarbete kring en specifik frågeställning. AIMday bidrar till att starta upp fortsatt samverkan, berättar Anette Persson Stache, Uppsala universitets AIMday-ansvarige. 

Det är också själva syftet med samverkansmetoden, att den ska leda till utökade nätverk och vidare samverkan mellan akademi och övriga samhället. 

Internationellt intresse för konceptet

Uppsala universitet äger rättigheterna till konceptet, utvecklar och administrerar webbsidan www.aimday.se. De senaste åren har flera nationella och internationella lärosäten anslutit sig till AIMday. Varje universitet skriver avtal om två år och betalar en kostnad för att få tillgång till hela konceptet. I dagsläget är 17 universitet anslutna och fler är på gång. 

Anette Persson Stache. Foto: Mikael Wallerstedt.

– Vi har anslutna universitet både från Europa och övriga världen, från Edinburgh University i England till Toronto Metropolitan University i Kanada. Det senaste tillskottet är Monash University i Australien, säger Anette Persson Stache.

Rektor Anders Hagfeltdt är stolt över Uppsala universitets möteskoncept och de fortsatta samarbeten det leder till.

– Det är väldigt roligt att så många internationella lärosäten har anslutit. Det betyder att AIMday-konceptet är relevant även internationellt. Vi inom akademin behöver samverka mer med företag och organisationer i övriga samhället, säger han.

Maria Bergenheim

AIMday


  • AIMday (Academic Industry Meeting day) är en mötesplats mellan akademi och övriga samhället. Uppsala universitet äger alla rättigheter till varumärket AIMday. 
  • Definierade utmaningar, strategiska eller operativa, från externa organisationer ligger till grund för mötesagendan som formuleras som frågeställningar och skickas in på förhand. Därefter anmäler sig forskare som väljer och prioriterar utifrån intresse och kunskap som lägger grunden för matchningsprocessen. Resultatet blir en dag som är fylld av workshops, där varje frågeställning diskuteras under en timme i mindre grupper som består av både organisationsrepresentanter och forskare.
  • Totalt är 17 lärosäten anslutna till AIMday (varav fyra svenska universitet). 
  • Hittills har över 140 AIMday event arrangerats. 

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevFÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin