Aktuell avhandling introducerar ny metod för analys av potentiella vacciner

Lars Geurink, Farmaceutiska fakulteten och Janssen Pharmaceutica

Lars Geurink, Farmaceutiska fakulteten och Janssen Pharmaceutica

Bristen på effektiva analysverktyg för bedömning av säkerhet och verkan hos nya vacciner kräver ofta onödigt stora resurser. I en ny avhandling tillämpar Lars Geurink Kapillärelektrofores och Analytical Quality by Design för utveckling av CE-tester som möjliggör bättre och mer kostnadseffektiva vacciner.


Behovet av effektiva verktyg för utveckling av säkra och verksamma vacciner blev extra tydligt under coronapandemin. Till utmaningarna hör att de metoder för test och analys av potentiella vacciner som idag är tillgängliga kräver mycket arbete men ofta saknar tillräcklig analytisk prestanda. Det är en brist som kan sluka onödiga resurser och ibland kullkasta hela projekt.

– Jag har i mitt doktorandprojekt studerat hur Kapillärelektrofores (CE) – en teknik att i en tunn glaskapillär separera molekyler med olika laddning – kan tillämpas för mer exakta analyser av möjliga virusvacciner. Med avstamp i Analytical Quality by Design har jag undersökt, utvecklat och applicerat flera olika CE-tester, och parallellt omsatt ny kunskap i att ytterligare vässa verktygen, säger Lars Geurink.

I sin avhandling redogör Lars Geurink för utveckling av CE-tester med kapacitet att identifiera eventuella orenheter i ett nytt influensavaccin, huruvida rätt komponenter av poliovirus inkluderats i ett nytt poliovaccin, liksom att fastslå mängden adenovirus som ett specifikt vaccin omfattar. Arbetet är ett vetenskapligt bidrag som kan bidra till billigare och mer effektiva CE-tester, vilka i sin tur möjliggör snabbare utveckling av bättre och säkrare vacciner.

Lars Geurink arbetar vid sidan av sina doktorandstudier med Analytisk utveckling vid Janssen Pharmaceutica i Nederländerna. Dessförinnan studerade han livsvetenskaper och teknologi vid Universitetet i Leiden.

Magnus Alsne

Fakta


  • Lars Geurink disputerar sin avhandling 15 november, kl. 09.15 i hörsal A1:107, BMC, Husargatan 3, Uppsala

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevFÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin