Agnes Wold ny hedersdoktor vid Uppsala universitet

Agnes Wold - en av Uppsala universitets 24 nya hedersdoktorer.

Agnes Wold - en av Uppsala universitets 24 nya hedersdoktorer.

Fakulteterna vid Uppsala universitet har nu beslutat vilka de vill utse till hedersdoktorer i år. Totalt utnämns 24 hedersdoktorer. Bland dem finns Agnes Wold som är professor i klinisk bakteriologi vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.


Agnes Wold är specialiserad på tarmens normala bakterieflora och dess interaktion med immunsystemet, särskilt allergier och inflammatoriska tarmsjukdomar. Hon är även verksam i olika medier och debatterar ofta om vanliga hälsomyter.

I flera uppmärksammade artiklar har Agnes Wold visat på att kvinnor systematiskt missgynnats vid tillsättning av akademiska tjänster och att kvinnor behövt ha betydligt bättre akademiska meriter än män för att få framgång vid ansökningar om tjänster och forskningsanslag.

Agnes Wold är en av de nio nya hedersdoktorerna vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.

Läs mer om vilka hedersdoktorer som utsetts av de nio fakulteten vid Uppsala universitet:

Nya hedersdoktorer vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Nya hedersdoktorer vid medicinska och farmaceutiska fakulteten

Nya hedersdoktorer vid fakulteterna som hör till området humaniora och samhällsvetenskap

Åsa Malmberg

Att utse hedersdoktorer


Hedersdoktor, doctor honoris causa, är en titel som tilldelas personer som gjort framstående vetenskapliga insatser eller på annat sätt främjat forskningen vid universitetet. Det är alltid fakulteterna själva som utser hedersdoktorer, inte rektor eller universitetsledningen i övrigt. Promotionen av de nya hedersdoktorerna äger rum i Universitetshuset den 27 januari 2023.

Läs mer om titeln hedersdoktor och om tidigare utsedda hedersdoktorer vid universitetets fakulteter.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevFÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin