Professorsinstallation - en tradition och akademisk högtid

Nya professorer installeras under högtidliga former i universitetsaulan

Nya professorer installeras under högtidliga former i universitetsaulan

Varje höst arrangerar Uppsala universitet en professorsinstallation för nyblivna professorer och nya adjungerade professorer. Under högtidliga former installeras de till sina ämbeten av rektor magnificus Anders Hagfeldt.


Professorsinstallationen är en akademisk och offentlig högtid och ceremonin sker i år fredagen den 18 november klockan 15 i Universitetshuset. Historiskt har det sitt ursprung i det medeltida lärosätet.

Själva termen ”installation” kommer från ritualen för att föra in en nyutnämnd domkyrkopräst, så kallad kanik, till hans plats i korstolen. På samma sätt har universitetets rektor symboliskt installerat professorer genom att högtidligt föra in dem i procession till katedern och låta dem hålla en föreläsning under ceremonin. Alla anställda professorer vid Uppsala universitet installeras vid en och samma högtid, men installationsföreläsningar sker fakultetsvis under installationsveckan.

Både installationsceremonin och föreläsningarna är öppna för allmänheten och kan ses på plats i universitetsaulan. Ingen föranmälan behövs till föreläsningarna. Det går att hämta biljetter till installationen i Universitetshusets trapphall från och med den 18 november klockan 13. Det går även att se direktsändningen från professorsinstallationen via digital länk.

Följande nya professorer vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci håller sina installationsföreläsningar torsdagen den 17 november.

 • Niklas Juth, professor i medicinsk etik: Värderingar i vården: öppna och dolda.
   
 • Anna T. Höglund, professor i vårdetik med genusvetenskaplig inriktning: Vem bryr sig? Perspektiv på omvårdnadens etik.
   
 • Tryggve Nevéus, professor i pediatrik: Varför kissar barn i sängen och vad kan vi göra åt det?
   
 • Dag Nyholm, professor i neurologi: Att behandla Parkinsons sjukdom –
  från Nobelpriset till vardagslivet.
   
 • Peter Thelin Schmidt, professor i medicinsk gastroenterologi och hepatologi: Sju meter liv – hälsa och ohälsa i mag-tarmkanalen.
   
 • Maria Eriksson Svensson, professor i njurmedicin: Kronisk njursjukdom – orsaker och konsekvenser.
   
 • Robert Bodén, professor i psykiatri: Att lindra psykisk sjukdom: från piller till magnetstimulering.
   
 • Josef Järhult, professor i infektionssjukdomar: Läkemedelsrester och resistensutveckling i människor, djur och miljö: ”One Health” – hur hänger allt ihop?
   
 • Stina Syvänen, professor i molekylär geriatrik: Bilder av den åldrande hjärnan med strålande tekniker.

Varmt välkomna!

 

Cecilia Yates

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevFÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin