Nytt test ger snabbare bot vid urinvägsinfektion

Johan och Özden i laboratoriet, iförda labbkläder

Att analysera bakterietillväxt i ett urinprov inom vården idag tar minst tio timmar. Testet som Johan Elf och Özen Baltekin utvecklat ger svar på under 30 minuter.

Patienten får rätt behandling direkt, samtidigt som onödig antibiotikaanvändning minskar. Snart lanseras världens snabbaste antibiotikakänslighetstest som utvecklats av forskare vid Uppsala universitet och företaget Sysmex Astrego.   

Det förekommer runt 100 miljoner urinvägsinfektioner i världen per år. Eftersom en bakterieodling tar tid, beslutas ofta vilket antibiotika som ska ges innan man fått svar på om det är en bakterieinfektion och om antibiotikabehandlingen i så fall kommer fungera.

Genom ett nytt antibiotikakänslighetstest som utvecklats efter forskning vid Uppsala universitet kan man nu analysera urinprover och få svar på vilket antibiotika som verkar på mindre än 30 minuter.

– Det är det som är fördelen med vårt test. Efter ditt första läkarbesök får du rätt behandling på direkten med en typ av antibiotika som kommer att fungera för just din bakterieinfektion, säger Özden Baltekin, doktorand vid institutionen för cell- och molekylärbiologi och programchef på företaget Sysmex Astrego som tillverkar testet.

analysverktyget, en kasett

Urinprovet sprutas in i kassetten som innehåller små kanaler laddade med olika sorters antibiotika. Foto: Mikael Wallerstedt.

Snabbast i världen

Analysverktyget består av en kassett med ett mikroflödeschip som är laddad med olika typer av antibiotika. Urinprovet sprutas in i kassetten som sedan stoppas sedan in i ett analysverktyg sammansatt av bland annat ett mikroskop och en dator. Därefter analyseras hur de eventuella bakterierna växer eller hämmas. 

Till skillnad från den metod som används i vården idag, där man gör en odling och studerar kolonier av celler, kan man med hjälp av testet se hur enskilda celler växer. Det är därför forskarnas metod kan ge svar på så kort tid – det är till och med världens snabbaste antibiotikakänslighetstest som mäter bakterietillväxt. 

– Varje celldelning tar runt trettio minuter och för att kunna se en koloni krävs minst 20 celldelningar. Vi tittar i stället på varje individuell cell. Har den växt med mer än 50 procent kan vi se om den vuxit eller ej. Sedan tittar vi på ett genomsnitt över hundra enskilda bakterieceller, säger Johan Elf, professor i fysikalisk biologi.  

Tack vare verktyget är analysen av urinprovet helt automatiserad – vårdpersonalen behöver inte titta i något mikroskop, utan får svaret presenterat på skärmen.

Johan och Özden framför varsin dator

2017 startade Johan Elf och Özden Baltekin tillsammans med Ove Öhman (ej med på bilden) företaget Astrego Diagnostics. Foto: Mikael Wallerstedt

Många fördelar med rätt antibiotika

Idag finns det finns upp till 20 procents risk att den typ av antibiotika som ges till patienten inte kommer att fungera. Med testet kommer man runt risken att ge fel behandling i onödan.

Metoden öppnar också upp för användning av antibiotika som tagits ur bruk – idag slutar man använda en viss typ om resistensen är högre än 20 procent. 

– Det är den stora fördelen – att man med hjälp av vår metod åter kan börja använda antibiotika som det är hög resistens för till de patienter där de funkar. På så sätt kan vi också minska utvecklingen av resistens, säger Johan Elf.  

Stor vinst för samhället

Testet är snart redo att lanseras och företaget Sysmex Astrego kommer börja sälja det i Europa. 

Tror ni att man inom vården kommer köpa in testet? Eller kommer de anse att det är billigare att fortsätta som man tidigare gjort?
– Det är klart att förändring tar tid. Nu när det finns möjlighet att testa är det upp till beslutsfattarna att skriva riktlinjer som förbjuder onödig antibiotikaanvändning, säger Özden Baltekin.

 – Fram till nu har man inte kunnat ställa sådana krav eftersom det inte funnits något snabbt sätt att analysera antibiotikakänslighet i urinprover, säger Johan Elf.

Även om det finns en viss kostnad förenad med inköp av testet och kassetterna menar de båda att vinsterna för sjukvården på sikt kan bli stora. 

– Man måste se till den totala vinsten för samhället. Genom testet minskar man den onödiga antibiotikaanvändningen samtidigt som patienter slipper besöka läkaren flera gånger till följd av misslyckade behandlingar, säger Özden Baltekin.

Sandra Gunnarsson

Tillverkas i Uppsala

Analysmetoden som ligger till grund för antibiotikakänslighetstestet utvecklades vid Uppsala universitet. För att kunna göra ett användarvänligt test tillgängligt för vården startade Johan Elf, Özden Baltekin och Ove Öhman företaget Astrego Diagnostics AB. Bolaget växte och blev i maj 2022 uppköpt av japanska Sysmex Corporation. Dotterbolaget Sysmex Astrego med runt femtio anställda är kvar i Uppsala där all produktion sker.

Hösten 2022 tilldelades Johan Elf och Özden Baltekin Uppsala universitets innovationspris Hjärnäpplet för att ha utvecklat testet. 

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevFÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin