Otto Cars har vigt sitt liv åt kampen mot antibiotikaresistens

Otto Cars illustrerar hur viktig antibiotika är - om antibiotika inte länger fungerar raseras möjligheten att få bukt med olika infektioner.

Otto Cars illustrerar hur viktig antibiotika är - om antibiotika inte länger fungerar raseras möjligheten att få bukt med olika infektioner.

Den tysta pandemin – så kallas ibland utmaningen med ökande antibiotikaresistens i vårt samhälle. Behandlingar försvåras inom vården, liv skördas. Professor Otto Cars har under hela sitt yrkesliv som läkare och forskare ägnat sig åt att uppmärksamma omvärlden om riskerna med denna tysta pandemi.


Otto Cars, ett känt namn för alla som intresserar sig för antibiotikaresistens runt om i världen, insåg tidigt riskerna med de hyllade antibiotikaläkemedlen. För många personifierar han kampen mot antibiotikaresistens. I filmen möter vi honom i hans hem i skärgården där han kunnat samla tankarna genom åren. Han berättar bland annat varför han fortsatt engagera sig genom alla år.


– Det är vår generation som skapat problemen som drabbar de mest utsatta i världen och kommande generationer. Det är vårt ansvar att göra vad vi kan för att hitta en lösning, säger han.

När bakterier blir resistenta mot livsavgörande infektionsläkemedel minskar möjligheterna att behandla och rädda liv dramatiskt i inom modern sjukvård. Vid transplantationer, cancerbehandlingar, behandling av för tidigt födda och kirurgi är antibiotika nödvändigt. Redan idag dör många människor på grund av obotliga infektioner runt om i världen.

Att lösa problemet med antibiotikaresistens kräver helhetssyn och åtgärder inom flera områden. Effektiva antibiotika måste också ses som en gemensam global resurs som måste finnas tillgänglig för alla som behöver den. Utmaningarna är många. Det behövs forskning för nya infektionsläkemedel, varsam användning av de antibiotika som fortfarande fungerar, nya finansieringsmodeller för utvecklingskostnader, internationellt samarbete eftersom resistensen inte bryr sig om gränser och, inte minst, politisk vilja.

– Kan vi få världen att förstå allvaret går det komma till rätta med detta, det är min övertygelse. Men jag tror att vi behöver en rejäl och samlad internationell satsning på ett institut eller liknande som kan fokusera helt på detta, säger Otto Cars.

Anneli Waara

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin