Avancerad bioteknik fokus för nytt EU-projekt

Forskningsgruppen under ett kickoffmöte för projektet i oktober, arrangerat av University of Padova i Italien..

Forskningsgruppen under ett kickoffmöte för projektet i oktober, arrangerat av University of Padova i Italien..

Att förstå hur en specifik molekyl beter sig under komplexa biologiska processer är en utmaning inom biomedicinsk forskning, trots att omfattande biotekniska framsteg gjorts på senare år. Ett nytt stort EU-projekt, iSenseDNA, fokuserar nu på att utveckla en teknologi för att identifiera vad en förändring i en molekyls struktur betyder för dess funktion.


– Tidigare har man bara haft tillgång till ögonblicksbilder av molekylernas struktur. Det är lite som att använda bilder av skridskoåkare för att lära sig spela hockey. Vårt projekt handlar om att skapa en möjlighet att inte bara lära oss spela hockey, utan också förstå vilka muskler vi ska träna för att bli bättre spelare, säger professor Lynn Kamerlin, som tillsammans med projektsamordnare Antonietta Parracino koordinerar projektet.

Forskarna inom iSenseDNA vill utveckla en teknologi som kopplar förändringar i en biomolekyls struktur till dess funktion under komplexa dynamiska processer i realtid. Det finns idag tekniker för att studera funktionen hos en molekyl under en biologisk process, och det finns tekniker för att studera molekylers detaljerade struktur. Men det finns ingen som storskaligt lyckats koppla samman struktur med funktion. Det gör det svårt att förutsäga vilka strukturförändringar som behövas för att förbättra ett läkemedel, till exempel.

Tillsammans vill man utveckla en så kallad nano-transducer, en DNA-baserad sensor som är känslig för strukturförändringar och kan läsa av dessa i realtid.

Forskarna kommer att kombinera beräkningstekniska och biotekniska metoder som verktyg för en avancerad optisk analys av biomolekyler ”in action”. Tillsammans vill man utveckla en så kallad nano-transducer, en DNA-baserad sensor som är känslig för strukturförändringar och kan läsa av dessa i realtid.

– Detta multidisciplinära projekt etablerar ett samarbete mellan olika länder kring en teknik som har potential att extrahera annars väl dold information om komplexa processer, vilket på sikt kommer att bidra till framsteg inom medicinsk diagnostik och behandling, säger professor Lynn Kamerlin.
 

Anneli Waara

iSenseDNA


Forskarna inom iSenseDNA kommer från universitet (Uppsala, Umeå och University of Padova), forskningscentra (CNR, BIO, DESY, ESRF) och företag (OrganoTherapeutics, OT) över hela Europa (Sverige, Italien, Spanien, Tyskland, Luxemburg, Frankrike). Projektet har en total budget på cirka 3 miljoner euro och är finansierat av European Innovation Council inom ramen för EIC pathfinder Open Call.

Kontaktpersoner:

Läs mer

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevFÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin