”De flesta verkar väldigt glada över att få testa på något praktiskt”

Studentfunktionärer på Uptown Tech i en workshop arrangerad av teknisk fysik.

Studentfunktionärer på Uptown Tech i en workshop arrangerad av teknisk fysik.

Hallå där! Madeleine Buic Jansson och Lovisa Svensson, projektledare samt biträdande projektledare vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten som anordnade Uptown Tech på Ångströmlaboratoriet den 12 och 13 november:


Lovisa Svensson och Madeleine Buic Jansson vid
teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.
Foto: Mikael Wallerstedt

Vad är Uptown Tech?
Madeleine:Det är ett årligen återkommande evenemang som riktar sig till tjejer som läser sista året på ett naturvetenskapligt eller tekniskt gymnasieprogram. Vi vill inspirera fler gymnasietjejer att söka sig till ingenjörs- och naturvetenskapliga program vid Uppsala universitet, speciellt de som har lågt söktryck vad gäller tjejer. I år hade vi totalt 170 deltagare från olika orter i Mellansverige som fick prova på workshoppar inom byggteknik, materialvetenskap, teknisk fysik, it/data, elektroteknik, kärnkraftsteknik, matematik och delta i en MakerSpace-verkstad.

Lovisa: – Tjejerna fick också vara med på en inspirationsföreläsning med en alumn om hennes väg från studier till jobb, ställa frågor och lyssna till ett samtal med en studentpanel samt delta i en utbildningsmässa där alla teknats program på grundnivå fanns representerade. Dessutom fick de gå på rundtur på Ångström och mingla med studenter.

Vad verkade deltagarna mest intresserade av?
Madeleine: – Inför årets Uptown Tech hade tjejerna fått välja fritt bland workshop-paketen och de som då var populärast var AI och framtidens teknik av civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik samt byggtekniks workshop Design och konstruktion. Många var också nyfikna på workshopen där de fick köra en reaktorsimulator och testa strålskydd, kopplat till högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftteknik.

Lovisa: – De hade många frågor till alumnen som höll föreläsningen, speciellt om utbytesstudier, och även till studentpanelen. Varje workshopgrupp hade dessutom en studentguide som följde dem under dagen, någon de kunde känna igen sig själva i och ställa frågor till, det verkade vara väldigt betydelsefullt.

Ni kör det här evenemanget för fjärde året, har ni sett att fler tjejer söker sig till Uppsalas ingenjörsutbildningar?
Lovisa: – Det vi ser är att vi fått höja gränsen för vilka utbildningsprogram vi har med i Uptown Tech. Vanligtvis brukar vi ta med program som har färre än 20 procent kvinnliga sökande. Men de senaste åren har antalet tjejer ökat så vi har fått höja gränsen till 30 procent, annars skulle vi ha för få program. Det är ju positivt och man kan hoppas att åren som Uptown Tech har hållits har bidragit till det.
Speciellt roligt att läsa är utvärderingarna som oftast är väldigt positiva. I år skrev en deltagare att hon inte vetat att de här utbildningarna fanns som alternativ ”men nu vet jag vad jag ska söka, det kommer att bli Uppsala universitet i höst”. Det är jättekul att höra!

Har ni redan börjat planera för hur nästa års evenemang ska se ut?
Madeleine: – Till nästa år hoppas vi kunna erbjuda ännu fler deltagare plats på Uptown Tech. Sen vill vi nog tweaka till lite grejer och se om vi kan bjuda in fler program.

Anneli Björkman

Läs mer:

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevFÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin