Forskarföreläsningar på schemat för gymnasieelever

Den 22 november strömmade gymnasielever till Uppsala universitet för att vara med på Forskardag för gymnasiet.


Närmare 500 gymnasieelever från Uppsalaregionen samt Enköping och Sala deltog i de populärvetenskapliga föreläsningarna vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Eleverna fick höra forskare berätta om aktuella frågeställningar och forskningsmetoder inom fysik och astronomi, jorden och klimatet, matematik och informationsteknologi, teknik, kemi samt biologi.

Gesa Weyhenmeyer, professor i akvatisk biogeo-
kemi vid Uppsala universitet. 
Foto: Anneli Björkman

På Evolutionsbiologiskt centrum föreläste Gesa Weyhenmeyer om hur jordens sjöar påverkas av pågående globala förändringar. Efteråt fick professorn i akvatisk biogeokemi en lång applåd och många frågor från publiken.

Tovalie Gradin Salo och Molly Grönlund, båda 16 år, från naturvetenskapliga programmet på Amerikanska Gymnasiet gillade föreläsningen. 

– Man har ju förstått tidigare att sjöarna inte mår bra men inte orsaken till det som faktiskt sker, så det var väldigt intressant att få lära sig mer, sa Tovalie.

Molly Grönlund visste att hon vill bli ingenjör men inte inom vilket område. Tovalie gillade biologi och skulle tycka det var jätteroligt att läsa. Yrkesvalet var dock oklart. Enligt deras lärare Fredrik Norrström läser klassen just nu Biologi 1, så föreläsningen passade väldigt bra.

Maja Garde Lindholm, samordnare vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, hoppades att dagen hade gett besökarna såväl inspiration som information om hur ett naturvetenskapligt arbetssätt går till i praktiken.

– Det är roligt att så många gymnasieelever får ta del av den forskning som görs inom fakulteten. Jag hoppas att vi hade några framtida forskare i publiken.

Anneli Björkman

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevFÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin