Finansiering för två nya forskarskolor

21-9

Bildtext

Uppsala universitet kommer att leda en forskarskola inom hållbar nutritionsvård för blivande potentiella lärare på dietistprogrammet samt medverkar i en ny forskarskola för blivande lärare inom hälso- och sjukvårdsutbildningar. Finansieringen kommer från Vetenskapsrådet.


Forskningsskolan inom nutritionsvård kommer att vara ett samarbete mellan de tre universitet i Sverige som har examensrätt för dietistprogrammet: Umeå universitet, Göteborgs universitet och Uppsala universitet. InSyNC (Integrating Sustainability in Nutrition Care) blir den första forskarskolan någonsin i Sverige inom nutrition och dietetik.

Elin Lövestam, universitetslektor och programsamordnare för dietistprogrammet vid institutionen för kostvetenskap, är projektledare för ansökan och Vetenskapsrådet har beviljat 37 miljoner kronor i anslag.

Söktrycket är högt på dietistutbildningarna och antalet disputerade dietister är få. Det är svårt att få meriterade sökande till lärartjänster. Forskarskolans syfte är att säkerställa kompetensförsörjningen för en snabbt växande yrkeskår där det i nuläget finns många vakanta tjänster.

– Det här betyder enormt mycket för dietistprofessionen i Sverige. Det innebär en möjlighet för oss att synliggöra och förstärka kopplingen mellan forskning, undervisning och klinisk verksamhet inom dietetik, både inom primärvård och specialistvård. Det känns extra roligt att vi fått det här anslaget med tanke på att hållbarhet är i fokus, vilket är en viktig dimension i framtidens nutritionsvård, säger Elin Lövestam.

Säkra lärarkapaciteten i vårdvetenskap

Uppsala universitet har också, tillsammans med KI, Sophiahemmet Högskola och Mälardalens universitet, beviljats 21,4 miljoner kronor för att etablera forskarskolan Mälardalsområdets forskarskola i vårdvetenskap. KI är projektledare för ansökan och Lena Wettergren, professor vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap representerar Uppsala universitet.

– De fyra universitetens expertis och inriktningar inom vårdvetenskap både förenar och berikar samarbetet, säger Lena Wettergren.

Den nya forskarskolans övergripande syfte är att erbjuda en multiprofessionell forskarutbildning av hög kvalitet, integrerad med undervisning inom hälso- och sjukvårdsprogram. Detta för att långsiktigt säkra lärartillgången och stärka forskningsanknytningen i undervisningen.

Förhoppningen är att forskarskolan startar under sen höst 2023.

Linda Koffmar

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin