Globalt ledarskapsprogram ska drivas från Uppsala

Programmets innehåll kommer att utformas i samarbete med deltagarna och målet är att bidra till transformativ samhällsutveckling i deltagarnas länder.

Programmets innehåll kommer att utformas i samarbete med deltagarna och målet är att bidra till transformativ samhällsutveckling i deltagarnas länder.

Uppsala universitet har fått i uppdrag att genomföra ett nytt globalt ledarskapsprogram inom hållbar utveckling, Leadership for Transformative Change. Under perioden 2023 - 2025 ska 60 ledare från hela världen erbjudas en plats i programmet.


Klas Palm, programdirektör och forskare vid
Uppsala universitet. Foto: Mikael Wallerstedt

Uppsala universitet har, i hård konkurrens med sju andra lärosäten, fått i uppdrag att genomföra programmet. Redan 2019 skapades ett konsortium som format grunden för ledarskapsprogrammet. Utöver Uppsala universitet består konsortiet av Karolinska Institutet, Sveriges Lantbruksuniversitet, World Wide Fund for Nature (WWF), SALAR International och Business Sweden.

– Att arbeta med en förändring av ett samhälle är mycket komplext. Det behövs samverkan och samskapande mellan många olika aktörer som inte har makt över varandra. Att vara en drivande aktör i samhällsförändring mot ett hållbarare samhälle är sällan enkelt. Därför erbjuder det här programmet en plattform där erfarenheter kan utbytas och klokskap kan byggas gemensamt över nations- och sektorsgränser, säger Klas Palm, programdirektör och forskare vid Uppsala universitet.

Öppet för alla samhällssektorer

Ledarskapsprogrammet kommer att vara öppet för deltagare från alla samhällssektorer i låg-, mellan- och höginkomstländer. Det riktar sig till personer i ledande ställning med ambitioner att arbeta med hållbar utveckling inom sina organisationer. Programmets innehåll kommer att utformas i samarbete med deltagarna och målet är att bidra till transformativ samhällsutveckling i deltagarnas länder.

– Vi kommer att jobba med individer. Men vi hoppas att uppnå förändringar inom en grupp, inom en organisation, inom en samhällssektor och i förlängningen hela samhällen. Förändringar i form av ökad drivkraft och ökad förmåga till omställning mot hållbarare samhällen, säger Klas Palm.

Startar i augusti 2023

Nu närmast arbetar han, tillsammans med de andra i konsortiet, med kommunikation om att den här utbildningsinsatsen finns.

– Vi kommunicerar via egna och programmets finansiärers kontakter internationellt och i Sverige. Bland annat vänder vi oss till Sveriges ambassader i de länder där Sverige bedriver bistånd, för att dessa ambassader ska kunna kommunicera erbjudandet vidare i sina nätverk.

I januari 2023 startar ansökningsperioden till den första omgången av ledarskapsprogrammet, för 20 ledare från hela världen. Programmet kommer att ges på deltid (20 procent) under 12 månader och planeras starta i augusti 2023.

Det mesta av utbildningen sker på distans, men alla deltagare kommer också att samlas för två fysiska möten (varav ett i Sverige). Programmet kommer att vara gratis för deltagarna.

  Annica Hulth

  Globalt ledarskapsprogram


  • Sida, Svenska institutet och Vinnova är finansiärer och uppdragsgivare för programmet.
  • Ledarskapsprogrammet öppnar sin första deltagarutlysning i januari 2023 och ytterligare två utlysningar planeras fram till 2025. Programmet riktar sig till individer i ledande ställning med potential att bidra till hållbar samhällsomställning och kan även omfatta deltagare från Sverige med globala perspektiv.
  • Programmet är ett sätt att engagera fler samhällsaktörer i arbetet för att uppnå de globala målen (Agenda 2030). Bredden av samarbetsländer möjliggörs av att programmet samfinansieras av de tre myndigheterna.

  Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev  FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

  facebook
  instagram
  twitter
  youtube
  linkedin