Två Uppsalaforskare nya ledamöter i IVA

Bengt Domeij, professor i civilrätt och Christel Bergström, professor i molekylär galenisk farmaci, har valts in som nya ledamöter i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA).

Bengt Domeij, professor i civilrätt och Christel Bergström, professor i molekylär galenisk farmaci, har valts in som nya ledamöter i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA).

Bengt Domeij, professor i civilrätt, och Christel Bergström, professor i molekylär galenisk farmaci, har valts in som nya ledamöter i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA). Totalt har 39 nya ledamöter valts in, meddelade IVA idag.


39 framstående forskare och experter vid företag och offentlig sektor väljs in som nya ledamöter i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). De nya svenska och internationella ledamöterna ska ytterligare stärka och bredda IVA:s kompetens i viktiga framtidsfrågor inom tekniska och ekonomiska vetenskaper samt för näringslivets utveckling.  

Två av dem är forskare vid Uppsala universitet. Bengt Domeij, professor i civilrätt väljs in i IVAs avdelning Företagande och ledarskap. Christel Bergström, professor i molekylär galenisk farmaci väljs in i IVAs avdelning Teknikens grunder och gränsområden

– Våra nya ledamöters samlade erfarenheter och kompetenser kommer bli en fantastisk tillgång för IVA. Särskilt digitalisering och hållbar utveckling stärks – det är viktiga kompetensområden för att vi ska kunna hantera framtida utmaningar, säger Tuula Teeri, vd IVA.

Annica Hulth

Nya ledamöter väljs in en gång per år


Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) bildades för över 100 år sedan och är världens äldsta ingenjörsvetenskapsakademi. IVA samlar kompetens och erfarenhet från cirka 1 300 invalda akademiledamöter och 250 företag. Akademins tolv avdelningar föreslår nya ledamöter. Därefter är det IVAs högsta beslutande organ, Akademisammankomsten, som beslutar om invalen.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevFÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin