Planetens välbefinnande och människans hälsa i fokus för årets Celsius Linné-föreläsningar

Den 9 februari föreläser professorerna Johan Rockström och John Rogers om forskning med potentiell påverkan på jordens och människans framtid.

Den 9 februari föreläser professorerna Johan Rockström och John Rogers om forskning med potentiell påverkan på jordens och människans framtid.

Var går brytpunkterna för vad vår planet tål? Hur utvecklas elektroniska system som är kompatibla med människans biologi? Vid årets Celsius-Linné-föreläsningar den 9 februari presenterar professor Johan Rockström och professor John Rogers forskningsrön med potentiell påverkan på jordens och människans framtid.


Här ger Uppsala universitets värdar smakprov på vad föreläsarna kommer att tala om:

”Sex av nio planetära gränser överskrids i dag”

Professor Johan Rockström.

2023 års Celsius-föreläsare är Johan Rockström, professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet och chef för tyska Potsdaminstitutet, PIK, vilket bedriver framstående klimat- och hållbarhetsforskning.

Johan Rockströms värd är Giuliano Di Baldassarre, professor i ytvattenhydrologi och miljöanalys vid institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet:

Vad kommer Johan Rockström att prata om? 
– Han ska tala om olika planetära gränser och hur vi snabbt närmar oss biofysiska brytpunkter som ifall de överskrids kommer att orsaka oåterkalleliga och självförstärkande effekter på jordens system. Det handlar inte bara om klimatförändringar utan också om förlust av biologisk mångfald, nya ämnen som ger kemiska föroreningar, färskvattenbrist och många andra utmaningar som mänskligheten står inför. Han ska också tala om hur man kan engagera sig i samhället. Vad kan vi göra för att föra in vetenskapliga framsteg i politiken?

Professor Giuliano di Baldassare.

Johan Rockström har länge talat om hoten mot planetens ekosystem och hur olika processer kan få ödesdigra konsekvenser om de tillåts passera klimatsystemets trösklar, så kallade tipping points. Finns det något hopp om att kunna vända utvecklingen och i så fall hur? 
– Förutom att ge en förståelse för de planetära gränserna kommer Johan Rockström ta upp hur man kan agera på en demokratisk arena. När det gäller globala frågor har alla länder olika system och därmed olika sätt att navigera politiska processer. Med tanke på Johan Rockströms långa erfarenhet tror jag han kan ge oss viktiga perspektiv på det här området. Personligen tycker jag inte vi ska känna hopplöshet utan sträva efter förändringar i riktning mot säkerhet och rättvisa.

– I den efterföljande paneldiskussionen kommer vi att prata om vad vi forskare kan åstadkomma tillsammans med beslutsfattare och politiker, men också med allmänheten. I slutändan tror jag att folks medvetenhet och samförstånd är viktigast, utan det blir det mycket svårt att stimulera politikernas intresse.

Har du någon speciell fråga du är nyfiken på och skulle vilja ställa till Johan Rockström?
– Jag skulle vilja fråga honom vilka råd han kan ge till den nya generationen forskare: våra masterstudenter och doktorander som kommer att vara på plats i Eva von Bahr-salen. I början av ens vetenskapliga karriär tror de flesta av oss att goda forskningsresultat kommer att vara till nytta för samhället. Dock fungerar det inte riktigt så; det krävs många steg. Som moderator för paneldiskussionen vill jag väcka en debatt om dessa processer i gränssnittet mellan vetenskap och politik.
 

”Elektriska "tatueringar" är en otrolig trygghet inom sjukvården”

Professor John Rogers.

2023 års Linné-föreläsare är John Rogers, professor i materialvetenskap och teknik, biomedicinsk teknik och medicin vid Northwestern University samt föreståndare för the Querrey Simpson Institute for Bioelectronics, Illinois, USA.

John Rogers värd är Klas Hjort, professor i materialvetenskap och ansvarig för programmet i mikrosystemteknik vid institutionen för materialvetenskap, Uppsala universitet:

Varför ska man komma och lyssna på John Rogers?
– Han är kemisten som från sin förståelse av mjuka material som polymerer, flytande kristaller och biologiska vävnader lyckats kombinera dem med ovanliga klasser av mikronanomaterial. Dessutom i nya geometrier som trådar, membranrör och liknande. Sedan bygger han ihop dem till avancerade elektroniska system och material som kan implanteras i människokroppen eller sättas som elektriska ”tatueringar” på huden. Det handlar om en teknik som inte irriterar kroppen utan är väl anpassad, följsam och fullständigt integrerad mot vävnaden.

Professor Klas Hjort.

Hur kan denna revolutionerande teknik användas?
– Ett exempel är övervakning av för tidigt födda barn. Om de utrustas med denna kroppsnära teknologi, kan de bäras av en annan människa istället för att ligga i en kuvös för att få livsuppehållande insatser. Det gör att barnet utvecklas otroligt mycket bättre, både fysiskt och kognitivt. De här övervakningssystemen är enormt tunna och mjuka och andas samtidigt som de är oerhört kompetenta elektroniskt. Det är en fantastisk trygghet både för föräldrarna och sjukvården.

– John Rogers har även gjort väldigt spännande saker för att förbättra energiöverföring och nya optiska material. Exempelvis så kallad tryckt mikroöverföring, där små stämplar trycks mot exempelvis en elektronikkrets så att hela kretsen fastnar på stämplarna. Därefter kan kretsen flyttas till ett annat ställe, till exempel ett tunt och följsamt gummimaterial.

Har du någon fråga du skulle vilja ställa till John Rogers?
– Ja, för mindre än tio år sen flyttade John från ett stort välfungerande universitet där han hade fantastiska resurser till ett nytt lärosäte, och dessutom från kemi och teknik till medicin. Det kostar ju enormt mycket att göra det här när man är mitt i en fantastisk utveckling i sin forskning. Även om jag anar svaret skulle jag väldigt gärna vilja veta vad som fick honom att flytta sin verksamhet.

– Annars ser jag mycket fram emot att prata om fascinerande upptäckter och tekniker som gör att vi kan jobba vidare med medicinsk teknik för människors bästa, och som gör att vi kan få bättre stöd när vi blir sjuka eller gamla.

Anneli Björkman

FAKTA CELSIUS-LINNÉ-FÖRELÄSNINGARNA


Varje år anordnar teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet två föreläsningar till minne av Anders Celsius och Carl von Linné. De utvalda föreläsarna är forskare vars världsledande och högaktuella forskning rönt uppmärksamhet i forskarvärlden och är av stort allmänintresse.

Årets föreläsningar och tillhörande symposium äger rum i Eva von Bahr-salen på Ångströmlaboratoriet i Uppsala den 9 februari kl.09.00—16.15.

Föreläsningarna är öppna för alla intresserade, ingen registrering krävs.

 

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevFÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin