Forskningssatsning om AI på svenska arbetsplatser

Forskarna ska undersöka varför människor känner sig oengagerade i sitt arbete, och hur det kopplar till digitalisering.

Forskarna ska undersöka varför människor känner sig oengagerade i sitt arbete, och hur det kopplar till digitalisering.

Automatisering, robotar och AI används alltmer på arbetsplatser i Sverige, samtidigt som det saknas kunskap om hur detta påverkar människors arbetsmiljö. Afa Försäkring satsar 38 miljoner kronor på nio forsknings- och utvecklingsprojekt, varav två leds av Åsa Cajander, professor vid Uppsala universitet.


Det ena projektet heter ”Arbetsengagemang vid automatisering, robotisering och AI” och drivs av Åsa Cajander, professor vid institutionen för informationsteknik, tillsammans med kollegan Jessica Lindblom. De får 5, 1 miljoner kronor för att undersöka arbetsengagemang relaterat till användningen av automatisering, robotisering och artificiell intelligens. Projektet kommer titta närmare på tre olika sektorer där AI används: IT-branschen, jordbruket och metallindustrin.

Åsa Cajander, professor vid institutionen för
informationsteknik. Foto: Mikael Wallerstedt

Arbetsengagemang handlar om det positiva tillståndet där man är fullt närvarande och engagerad i sitt arbete. Det är nära kopplat till motivation, produktivitet och trivsel.

– Vi står inför en kris i anställdas arbetsengagemang. Enligt en Gallup-rapport som visar på alarmande siffror, toppade negativa arbetsrelaterade känslor år 2020 och det verkar inte som om trenden kommer att vända. Projektet kommer att undersöka vad det egentligen är som gör att människor känner sig oengagerade i sitt arbete, och hur det kopplar till digitalisering. Med den kunskapen kommer projektet att kunna utgöra en startpunkt i att vända trenden och återfå engagemanget för arbete, säger Åsa Cajander.

Nya tekniker används på flygplatser

Det andra projektet heter ”Automatiseringen, robotiseringens och AI:s påverkan på arbetsmiljön för markpersonal på flygplatser”. Åsa Cajander får fyra miljoner kronor till för att undersöka hur nya tekniker påverkar arbetsmiljön för personal som arbetar med lastning, teknik och tankning på flygplatser.

Projektet genomförs i samarbete med Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd, TYA. Det väntas bidra med ny kunskap för att förebygga framtida arbetsmiljöproblem hos flygplatspersonal, bland annat i form av rekommendationer för införandet av nya tekniker och utbildningsinsatser.

– Flygbranschen har varit hårt drabbad under Covid-19 och står idag inför stora problem med personalbrist. Detta har lett till att personalens arbetsmiljö nu står i fokus för att skapa attraktiva arbetsplatser som attraherar människor. Olika tekniska, operativa och organisatoriska lösningar har potential att öka lönsamheten och möta några av branschens utmaningar. Dessa lösningar inkluderar autonoma fordon för flygplatser och digitala devices för skanning av bagage, säger Åsa Cajander.

I båda projekten kommer forskarna att göra fältstudier och vara på plats på arbetsplatserna, intervjuer och enkäter.

Annica Hulth

Forskning om AI och arbetsmiljö


Nio forsknings- och utvecklingsprojekt, FoU-projekt tilldelas sammanlagt 38 miljoner kronor av Afa Försäkring i FoU-programmet Arbetsmiljöeffekter vid automatisering, robotisering och nyttjande av artificiell intelligens.

FoU-programmet startar 1 februari 2023, och pågår i tre år.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevFÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin