ERC-anslag till forskning om extremväder

21-9

Bildtext

Gabriele Messori, professor i meteorologi, har blivit beviljad ett så kallat ”Proof of Concept Grant” från Europeiska forskningsrådet (European Research Council, ERC). Han ska analysera stora mängder data, för att utvinna information om effekterna av extrema väderhändelser.


Gabriele Messori, professor i meteorologi.
Foto: Mikael Wallerstedt

ERC Proof of Concept Grants är en finansiering till ett mycket tillämpad projekt som är kopplat till ett redan pågående ERC projekt. I det här fallet uppgår summan till 150 000 EUR (1 669 665 SEK). Projektet kommer att pågå i 18 månader.

Extremväder har många skadliga effekter, men det saknas offentligt tillgängliga uppgifter om effekterna av många extrema väderförhållanden. Detta hindrar vetenskapliga och praktiska framsteg när det gäller att förstå klimatets extremer och arbeta för att minimera deras effekter.

Bygga framtida databaser

Syftet med projektet är att vara ett proof of concept för att bygga framtida, förbättrade databaser över effekterna av extremväderhändelser.

– Projektet innebär automatiserad analys av stora mängder texter, för att försöka utvinna detaljerad information om effekterna av olika kategorier av extremväderhändelser. Den största delen av projektet handlar därför om insamling av data, säger Gabriele Messori.

I projektet ska han samla data om effekterna av vinterkyla i Nordamerika och vindstormar och kraftig nederbörd i Europa – extrema händelser som han har studerat mycket i sitt pågående ERC-projekt.

 

Annica Hulth

ERC Proof of Concept Grant


ERC Proof of Concept utlyses av Europeiska forskningsrådet, ERC, och ger forskare som redan har fått medel från ERC möjlighet att vidareutveckla sina forskningsresultat. Bidragsbeloppet är 150 000 euro.

Under 2022 ägde två utlysningar rum. Den andra utlysningen, ERC PoC2, hade totalt tre deadlines. Nu har resultaten från den tredje och sista omgången kommit. Totalt får 90 forskare från 18 olika länder bidrag. Sex av dem är verksamma vid svenska lärosäten.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevFÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin