Ansökan öppen till globalt ledarskapsprogram inom hållbar utveckling

I februari startar ansökningsperioden till den första omgången av programmet Leadership for Transformative Change, för 20 ledare från hela världen.

I februari startar ansökningsperioden till den första omgången av programmet Leadership for Transformative Change, för 20 ledare från hela världen.

Nu är ansökan öppen till ett nytt globalt ledarskapsprogram inom hållbar utveckling, Leadership for Transformative Change. Under perioden 2023 - 2025 ska 60 ledare från hela världen erbjudas en plats i programmet, som finansieras av Sida, Svenska institutet och Vinnova.


Klas Palm, programdirektör och forskare vid
Uppsala universitet.

I februari startar ansökningsperioden till den första omgången av programmet, för 20 ledare från hela världen. Programmet kommer att ges på deltid (20 procent) under 12 månader och planeras starta i augusti 2023. Det mesta av utbildningen sker på distans, men alla deltagare kommer också att samlas för två fysiska möten (varav ett i Sverige). Programmet kommer att vara gratis för deltagarna.

– Det finns ett stort intresse för utbildningen och redan första dagen fick vi den första anmälningen. Många har också anmält sig till våra informationsseminarier den 2 och 14 mars, berättar Klas Palm, programdirektör och forskare vid Uppsala universitet.

Har utformats i samarbete

Ledarskapsprogrammet har utformats av ett konsortium som utöver Uppsala universitet består av Karolinska Institutet, Sveriges Lantbruksuniversitet, World Wide Fund for Nature (WWF), SALAR International och Business Sweden.

– Att arbeta med en förändring av ett samhälle är mycket komplext. Det behövs samverkan och samskapande mellan många olika aktörer som inte har makt över varandra. Att vara en drivande aktör i samhällsförändring mot ett hållbarare samhälle är sällan enkelt. Därför erbjuder det här programmet en plattform där erfarenheter kan utbytas och klokskap kan byggas gemensamt över nations- och sektorsgränser, säger Klas Palm.

Öppet för alla samhällssektorer

Ledarskapsprogrammet kommer att vara öppet för deltagare från alla samhällssektorer i låg-, mellan- och höginkomstländer. Det riktar sig till personer i ledande ställning med ambitioner att arbeta med hållbar utveckling inom sina organisationer. Programmets innehåll kommer att utformas i samarbete med deltagarna och målet är att bidra till transformativ samhällsutveckling i deltagarnas länder.

– Vi kommer att jobba med individer. Men vi hoppas att uppnå förändringar inom en grupp, inom en organisation, inom en samhällssektor och i förlängningen hela samhällen. Förändringar i form av ökad drivkraft och ökad förmåga till omställning mot hållbarare samhällen, säger Klas Palm.

Annica Hulth

Leadership for Transformative Change


  • Den första deltagarutlysningen är öppen fram till 5 april 2023. Den 2 och 14 mars ges två informationsseminarier (online) för dem som är intresserade eller vill tipsa vänner och bekanta.
  • Sida, Svenska institutet och Vinnova är finansiärer och uppdragsgivare för programmet.
  • Programmet riktar sig till individer i ledande ställning med potential att bidra till hållbar samhällsomställning och kan även omfatta deltagare från Sverige med globala perspektiv.
  • Programmet är ett sätt att engagera fler samhällsaktörer i arbetet för att uppnå de globala målen (Agenda 2030). Bredden av samarbetsländer möjliggörs av att programmet samfinansieras av de tre myndigheterna.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin