Datadriven journalistik för framtiden

Måns Magnusson är forskare på statistiska institutionen vid Uppsala universitet. År 2016 var han med och grundade den datadrivna nyhetsbyrån Newsworthy.

Måns Magnusson är forskare på statistiska institutionen vid Uppsala universitet. År 2016 var han med och grundade den datadrivna nyhetsbyrån Newsworthy.

Den datadrivna journalistiken är här för att stanna – och AI-verktygen blir bara bättre och bättre. Måns Magnusson, forskare inom maskininlärning och statistik, följer utvecklingen med intresse.


Måns Magnusson är forskare på statistiska institutionen vid Uppsala universitet. År 2016 var han med och grundade den datadrivna nyhetsbyrån Newsworthy. Affärsidén är att bearbeta och analysera stora mängder data och bryta ned dem kommun för kommun, eller län för län. Notiser och nyhetsuppslag säljs sedan som en tjänst till lokaltidningar.

– Förra året bröt Newsworth ned klimatbudgeten, hur mycket koldioxid som släpptes ut på kommunal nivå, och vad det innebar i olika delar av Sverige. Det fick ganska stort genomslag i lokaltidningarna.

AI-verktyg för bilder

Måns Magnusson, forskare inom maskininlärning
och statistik. Foto: Tobias Sterner

På senare tid har AI-verktygen för att framställa text och bild väckt stort intresse och även skapat debatt. I samarbete mellan Newsworthy och statistiska institutionen har två studenter skrivit en c-uppsats om möjligheten att använda AI-genererade bilder för att illustrera nyhetsartiklar.

– Studenterna kom fram till att vissa bilder var tillräckligt bra, men det var ganska få. Även om det är imponerande bilder är de fortfarande inte tillräckligt bra för att kunna använda journalistiskt. Till exempel kan människor på bilderna ha fyra fingrar, säger Måns Magnusson med ett skratt.

Kan göra dumma fel

Framöver hoppas han kunna undersöka vidare om autogenererad text kan användas inom journalistiken, men gissar att det även där är en bit kvar innan AI-verktygen blir användbara på riktigt.

– De generativa modellerna kan göra ganska dumma fel idag. Vill man jobba med automatiserad journalistik så måste man ha kvalitetsgarantier. Det fungerar ju inte att en av 100 artiklar är helt felaktig. Den aspekten är extremt central inom journalistiken.

Tror du på sikt att journalistiken kommer att bli alltmer automatiserad?
– Ja, men att bara generera text är egentligen mindre intressant. Journalistiken har en annan roll, att hitta vad som är nyhetsmässigt och intressant, att fördjupa och granska. Där tror jag att det är ganska långt borta att automatiskt generera artiklar.

Två olika spår i forskningen

På nyhetsbyrån Newsworthy ligger det närmare till hands att använda AI-verktyg. Han skulle dock inte säga att de använder AI idag utan pratar hellre om datadriven journalistik, vilket han tror har framtiden för sig.
– Varje enskild lokaltidningsredaktion har inte råd att göra en djup statistisk analys av lokal data men om kostnaden delas på väldigt många lokaltidningar så kan det bära sig.

Måns Magnusson jobbar med två olika spår i sin forskning. Det ena handlar om statistisk inferens eller sannolikhet, där man skapar sannolikhetsmodeller av verkligheten. Det andra är maskininlärning för textuell data, för att statistiskt analysera stora mängder text.

Båda dessa forskningsområden går in i Newsworthy, även om företaget grundades vid sidan av forskningen. Och utvecklingen går fort, konstaterar han.
– Det är väldigt roligt att forska om det här, när man ser hur det slår igenom i samhället på bred front.

Annica Hulth

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevFÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin