3D-printning för en patientanpassad vård

En kranium med en allvarlig skallskada skrevs ut med 3D-skrivare för att underlätta framtagandet av ett implantat.

En kranium med en allvarlig skallskada skrevs ut med 3D-skrivare för att underlätta framtagandet av ett implantat.

I framtiden kan dina läkemedel och till exempel nya höftled, om du skulle behöva en sådan, skrivas ut med 3D-skrivare. Vid U-PRINT, som är Uppsala universitets facilitet för 3D-printning inom medicin och farmaci, forskas det på olika aspekter inom området. Bland annat skrivs anatomiska modeller ut för att läkare ska kunna planera operationer på ett bättre sätt.


– 3D-printning kan användas inom vården för att tillverka patientspecifika proteser och implantat och vi använder också 3D-printning för att utveckla apparatur och diagnostikinstrument. Något som är mycket spännande nu är att vi börjar tillverka vävnad med hjälp av 3D-printning, säger Johan Kreuger som är docent i molekylär cellbiologi och föreståndare för U-PRINT.


Tillverkning av vävnaders görs i en bioprinter där geler som innehåller proteiner och celler trycks ut i flera lager. På så sätt byggs ett vävnadskonstrukt upp, till exempel hud.

– De här vävnadskonstrukten kan vi sedan använda för att forska kring hur celler och vävnader fungerar. Vi kan också använda dem för läkemedelstestning. Då kommer vi förhoppningsvis på sikt att kunna göra en hel del tester utan att behöva använda försöksdjur. På lång sikt kommer vävnader som man tillverkar med bioprintning att kunna användas för transplantation, säger Johan Kreuger.

Utveckling av läkemedel

Ett annat område inom 3D-pritningen som forskare vid Uppsala universitet arbetar med är att utveckla mediciner. Christel Bergström är professor i molekylär galenisk farmaci och hennes forskargrupp arbetar med att ta fram individanpassade läkemedel.

 – 3D-skrivare är ett väldigt bra verktyg för att kunna dosjustera läkemedel och framför allt arbetar vi med hur man kan dosjustera läkemedel för svårt sjuka barn, berättar Christel Bergström.

Idag får barnen tabletter som är tillverkade för vuxna och tabletterna behöver därför delas eller krossas för att barnen ska få en lagom dos. Det är inte ovanligt att det kan vara så lite som två till tre procent utav tabletten som ska ges till barnet.

– I framtiden ser vi att de här teknikerna kommer att kunna förflytta sig ut till patientens hem. I stället för att åka in till sjukhuset för att få de här dosanpassningarna gjorda kanske man får sin 3D-skrivare på recept – inte läkemedlet – och så producerar 3D-skrivaren läkemedlet hemma hos patienten, säger Christel Bergström.

Flera substanser i samma tablett

Många flera patientgrupper utöver barn skulle kunna dra nytta av att få sina läkemedel individanpassade på det här sättet och skriva ut sina tabletter, kapslar eller plåster hemma.

– En naturlig patientgrupp är den äldre populationen där vi vet att ämnesomsättning och metabolism förändras över tid och då kan man också behöva en dosanpassning. Många äldre tar också många olika läkemedel och med 3D-skrivare kan vi i samma tablett paketera flera aktiva substanser. Vissa sjukdomar behöver ofta en dosjustering över tid och då kan vi göra det med en 3D-skrivare där man kan exempelvis skriva ut 30 tabletter som ger en uppskalning i dos över tid, säger Christel Bergström.

Enligt henne kan patienter redan inom ett par år att få tillgång till 3D-utskrivna läkemedel.

– Vårt mål är att föra över den här tekniken till Uppsala akademiska sjukhus 2025, säger Christel Bergström.

Åsa Malmberg

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevFÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin