Två ERC Advanced Grant till Uppsala universitet

21-9

Bildtext

I den senaste utdelningen av ERC Advanced Grant från Europeiska forskningsrådet (ERC) har två forskare vid Uppsala universitet fått anslag: Ashleigh Harris och Sebastian Deindl. Det handlar om metadata för afrikansk litteratur och om avancerade studier av hur genetisk information paketeras.


Ashleigh Harris, professor i engelska.
Foto: Privat

Ashleigh Harris, professor i engelska, får anslag till projektet Almeda: African Literary Metadata. Inom projektet ska nya metadata för afrikansk litteratur utvecklas, som till skillnad från tidigare, koloniala system inte fokuserar på böcker Den innehåller också mindre formella litterära former, som spoken word-poesi, gatuteater och en mängd olika onlinegenrer. Målet är att göra afrikansk litteratur mera sökbar, genom att skapa och länka metadata. 

– Detta projekt är ett försök att bemöta problemet att en stor del av den afrikanska litterära kulturen lätt går förlorad. Dessutom ska projektet utforska hur västvärldens samtida förståelse av konceptet 'litteratur' har utvecklats vid sidan av kolonialism, säger Ashleigh Harris.

Vad betyder det för dig att få anslaget från ERC?
– Det betyder enormt mycket för mig personligen, både för min karriär och som kvinnlig forskare inom humaniora. Forskning inom humaniora har sällan tillgång till så stora anslag för att kunna tänka brett och stort, vilket möjliggörs av detta anslag.

Sebastian Deindl, professor i molekylär biofysik.
Foto: Mikael Wallerstedt

Sebastian Deindl, professor i molekylär biofysik, får anslag till projektet DONUTS, som ska studera genetisk information som paketeras till ett mycket kompakt tillstånd som kallas kromatin. De grundläggande byggstenarna i kromatin, nukleosomerna, spelar en avgörande roll för att slå på och av gener, och i replikeringen och reparationen av vår genetiska substans. Nu ska de studeras närmare med nya högkapacitetsmetoder för enkelmolekylär avbildning, som ska utvecklas i projektet.

–Det här kan ge banbrytande mekanistiska insikter i de grundläggande processer som etablerar kromatin-arkitektur. Dessa processer går ofta snett i cancer, och att förstå hur nukleosomer är organiserade i kromatin kan ge insikter i den avvikande regleringen av gener i cancer, säger Sebastian Deindl.

Vad betyder det för dig att få anslaget från ERC?
–En viktig del att förverkliga ett så här stort projekt möjligt är att kunna finansiera och rekrytera ett team av forskare med olika bakgrund, till exempel inom biofysik, dataanalys, biologi och biokemi. ERC-anslaget är tillräckligt stort för att ta sig an något väldigt svårt och en hjälp att rekrytera de bästa och smartaste.

Annica Hulth

ERC Advanced Grant


ERC Advanced Grant är på 2,5 miljoner euro och riktar sig till etablerade forskare med betydande forskningsinsatser de senaste tio åren. I utlysningen 2022 får 218 forskare från 20 länder dela på totalt 544 miljoner euro.13 av dem har en svensk värdinstitution, vilket är ett nytt svenskt rekord.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevFÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin