En av Vasas besättningsmän var en kvinna

Marie Allen och och Vasamuseets konservator Malin Sahlstedt arbetar med att utvinna dna ur en del av ett skelett funnet ombord på Vasa.

Marie Allen och och Vasamuseets konservator Malin Sahlstedt arbetar med att utvinna dna ur en del av ett skelett funnet ombord på Vasa.

När kvarlevorna efter människor som fanns ombord på skeppet Vasa undersöktes konstaterades att skelettet som forskarna kallade G var en man. Nu visar ny forskning att det var fel. Skelettet tillhör en kvinna.


Ett trettiotal personer dog när Vasa förliste på sin jungfrufärd år 1628. Vilka de var går inte att veta, bara en av dem finns namngiven i historiska källor. När skeppet bärgades på 1960-talet gjordes en omfattande arkeologisk utgrävning där även mänskliga kvarlevor ombord på skeppet undersöktes.

Fred Hocker, forskningsledare på Vasamuseet.
Foto: Anneli Karlsson, Vasamuseet/SMTM

– Genom osteologiska undersökningar har vi kunnat ta reda på en hel del, till exempel deras ålder och hur långa de var. Osteologerna anade att G kunde vara en kvinna, på grund av hur höftbenet ser ut. Med hjälp av dna-analyser går det att ta reda på mycket mer om de här individerna, säger Fred Hocker, fil. dr och forskningsledare på Vasamuseet.

Sedan år 2004 har därför Vasamuseet ett samarbete med institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet som undersökt alla skelett på Vasa för att ta reda på så mycket det går om de olika individerna. Till att börja med gick arbetet ut på att identifiera om vissa ben var från en särskild individ. Marie Allen, professor i forensisk genetik på Uppsala universitet, har lett arbetet.

Marie Allen, professor i forensisk genetik vid
Uppsala universitet. Foto: Mikael Wallerstedt

– För oss är det både intressant och utmanande att forska på skeletten från Vasa. Det är mycket svårt att utvinna DNA ur ben som legat 333 år på sjöbotten, men inte omöjligt, berättar Marie Allen. Hon fortsätter:

– Redan för några år sedan hade vi indikationer på att skelett G inte var en man utan en kvinna. Enkelt uttryckt hittade vi inga Y-kromosomer i G:s arvsmassa. Men helt säkra kunde vi inte vara och vi ville få resultaten bekräftade.

Resultaten har nu kunnat bekräftats tack vare ett samarbete med doktor Kimberley Andreaggi vid AFMES-AFDIL (The Armed Forces Medical Examiner System’s-Armed Forces DNA Identification Laboratory) i USA. AFMES-AFDIL är det amerikanska försvarsdepartementets laboratorium och de är specialiserade på DNA-profilering för identifiering av militärer. De har nu satt upp ett nytt test för att analysera många olika genetiska varianter.

– Vi tog nya prover ur de ben där vi hade frågetecken. AFMES-AFDIL har nu analyserat proverna och vi har fått bekräftat att individen G var en kvinna med hjälp av det nya testet, säger Marie Allen.

För Marie Allen och Kimberly Andreaggi är analyserna av skeletten från Vasa ett sätt att utveckla de forensiska metoderna – kunskaper som sedan används för att analysera DNA i brottsutredningar eller för att identifiera stupade soldater.

Komma människorna nära

För Vasamuseet blir resultaten av DNA-analyserna viktiga pusselbitar i forskningen kring människorna på skeppet Vasa. Anna Maria Forssberg, docent i historia och forskare på museet berättar:

Anna Maria Forssberg, docent i historia och
forskare på Vasamuseet.
Foto: Anneli Karlsson, Vasamuseet/SMTM

– Vi vill komma de här människorna så nära vi bara kan. Sedan tidigare vet vi att det fanns kvinnor med ombord när Vasa förliste och nu har vi fått ytterligare en bekräftelse på det. För mig som just nu forskar på båtsmanshustrur är det här extra spännande, de glöms ofta bort trots att de spelade en viktig roll för flottan.

Nu väntar inom kort fler resultat av de nya provtagningarna. Marie Allen och Kimberly Andreaggi kommer att kunna säga något om hur personerna som omkom på Vasa såg ut, vad de hade för hårfärg och ögonfärg och varifrån de kom.

– Idag kan vi få ut mycket mer information från historiska DNA-prover än vad vi kunnat tidigare och metoderna förfinas hela tiden. Vi kan till exempel säga om personerna hade anlag för olika sjukdomar och i så fall vilka, eller detaljer som om de hade fräknar och vått eller torrt öronvax, säger Marie Allen.

Vasamuseets forskare arbetar just nu både med att studera skeletten ytterligare och att undersöka deras tillhörigheter. Så småningom kommer resultaten att presenteras i en utställning på museet samt en bok om de personer som dog ombord på Vasa.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevFÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin