Monsterstjärnor och sökande efter utomjordiska civilisationer

Universum beräknas ha funnits i 13,8 miljarder år. Hur det såg ut i begynnelsen är ännu inte helt klarlagt. Foto: Getty Images

Extremt massiva stjärnor, mycket större än de som finns idag, tros ha bildats tidigt i universums historia. Erik Zackrisson som är docent i astronomi hoppas att med hjälp av det nya, avancerade James Webb-teleskopet för första gången kunna observera de här monsterstjärnorna.

– Man vill förstå hur de första stjärnorna, galaxerna och svarta hålen bildas. En drömupptäckt vore ju att upptäcka ett stjärnexemplar från den första generationen stjärnor och kunna bekräfta att den verkligen är så här exceptionellt massiv som det förutspås att de ska vara, eller att hitta ett riktigt tidigt svart hål som är på väg att växa sig supermassivt men som ännu inte har gjort det. Det skulle bekräfta att vi har rätt idé om hur det här går till i det tidiga universumet, säger Erik Zackrisson, forskare vid institutionen för fysik och astronomi.

Erik Zackrisson framför en skärm som ser ut som en stjärnhimmel.

Erik Zackrisson, forskare vid institutionen för fysik och astronomi. Foto Mikael Wallerstedt

Vid sidan av att lägga det stora pusslet om hur de första stjärnorna, galaxerna och svarta hålen bildades, är han en av ytterst få forskare i Sverige som har till uppgift att söka efter intelligent liv i rymden. Under hans ledning söker ett internationellt forskningsprojekt av Vintergatan i jakt efter avancerade utomjordiska civilisationer. Vad det letar efter är tekniska konstruktioner skapade av rymdvarelser. Projektet är det största i sitt slag då det undersöker fler stjärnor i vår hemgalax än vad som tidigare gjorts

– När jag utbildade mig till astronom var inte det sökandet efter liv, eller intelligent liv, i rymden det huvudsakliga. Men när man väl har utbildningen i bagaget och man råkar leva i en sorts privilegierad tid där vi har bättre förutsättningar att angripa den där frågan, än någon tidigare generation astronomer, och det dessutom inte kräver så mycket arbetskraft därför att den mesta datan finns redan i gigantiska databanker, då känns det nästan som tjänstefel att inte åtminstone lite grann glänta på dörren till de där frågorna, säger Erik Zackrisson.

Åsa Malmberg

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevFÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin