David Håkansson invald i Svenska Akademien

Porträtt David Håkansson.

David Håkansson, professor i svenska språket vid Uppsala universitet. Foto: Mikael Wallerstedt

David Håkansson, professor i svenska språket vid Uppsala universitet har blivit invald i Svenska Akademien, som efterträdare till Sture Allén på stol 3.

David är professor i svenska språket vid Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. Han har tidigare varit prefekt för institutionen och är för närvarande dekan för Språkvetenskapliga fakulteten.

Det är över 70 år sedan institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet senast hade en ledamot i Svenska Akademien. Bengt Hesselman innehade stol fem mellan 1935 och 1952, Otto von Friesen satt på stol 9 mellan 1929 och 1942 och Adolf Noreen på stol 12 mellan 1919 och 1925.

Fakta – David Håkansson

David Håkansson, född 1978, är verksam som professor i svenska språket vid Uppsala universitet. Han disputerade 2008 vid Lunds universitet med avhandlingen Syntaktisk variation och förändring. En studie av subjektslösa satser i fornsvenska. Han arbetar nu med projektet Hur skönlitteraturen gjorde svenskan modern. Fiktionsprosa, författare och språkförändring 1830–1930 som bedrivs med stöd av Vetenskapsrådet. Vid Uppsala universitet har Håkansson haft olika ledningsuppdrag och han är för närvarande dekan för den språkvetenskapliga fakulteten.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevFÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin