Djurs dna ger ny kunskap om sjukdomar

Genom att i detalj kartlägga arvsmassorna från 240 däggdjur har de 150 forskarna ökat kunskapen om sjukdomarnas biologi, vilket på sikt kan leda till mer träffsäkra behandlingar. Foto: Getty Images

ALS, tvångssyndrom, lupus, cancer… Genom att kartlägga djurs dna kan vi få en djupare förståelse av biologin bakom sjukdomar. Det internationella forskningsprojektet Zoonomia har undersökt arvsmassan hos 240 olika däggdjur. Professor Kerstin Lindblad-Toh berättar mer i Forskarpodden.

Kerstin Lindblad-Toh, professor i komparativ genomik, berättar om alla olika upptäckter som forskarna gjort – till exempel om evolutionen och om biologisk mångfald. I det internationella forskningsprojektet deltar 150 forskare från 30 forskargrupper i olika länder.

Lyssna på avsnittet: Djurs dna ger ny kunskap om sjukdomar

Genom att i detalj kartlägga arvsmassorna från 240 däggdjur och sedan systematiskt jämföra dem har forskarna fått information om vilka regioner i arvsmassan som är reglerande element och är viktiga för korrekt funktion av arvsmassan. Mutationer i dessa kan vara viktiga för uppkomst av sjukdomar eller för däggdjursarternas särarter. Det här ökar kunskapen om sjukdomarnas biologi, vilket på sikt kan leda till mer träffsäkra behandlingar.

Porträtt Kerstin Lindblad-Tohr

Kerstin Lindblad-Toh, professor i komparativ genomik. Foto: Mikael Wallerstedt

– Vi hoppas ju att forskare överallt i världen som jobbar på sin favoritsjukdom – och det finns ju hundratals sjukdomar – ska använda det här datasetet för sin speciella sjukdom, säger Kerstin Lindblad-Toh.

Till exempel pågår cancerforskning som drar nytta av de nya data som Zoonomia-projektet nyligen presenterade i ett specialnummer av tidskriften Science.

Forskarnas hypotes är att om en position i arvsmassan bevarats under 100 miljoner år av evolution är det sannolikt att den har en funktion hos alla däggdjur. För första gången har det varit möjligt att testa i stor skala.

Annica Hulth

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevFÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin