Yaffa Epstein invald i Sveriges unga akademi

21-9

Bildtext

Sveriges unga akademi, SUA, välkomnade nyligen som nya ledamöter åtta framstående forskare inom vitt spridda ämnen. Yaffa Epstein, docent i miljörätt vid Uppsala universitet, är en av dem.


Yaffa Epstein, docent i miljörätt.
Foto: Danish Saroee

Yaffa Epstein, som bland annat forskar om hur naturvetenskapliga termer används inom miljörätten och hur man kan kommunicera bättre mellan olika vetenskapliga discipliner, ser fram emot att samarbeta med sina nya kollegor inom SUA:

Som forskare i miljörätt är mitt främsta forskningsintresse hur vetenskaplig kunskap kan omsättas i lagstiftning och politik. Jag hoppas kunna samarbeta med kollegor inom olika discipliner för att förbättra juridikens förmåga att utnyttja vetenskaplig kunskap.

Sveriges unga akademi är en tvärvetenskaplig akademi för ett urval av de bästa yngre forskarna i Sverige. Akademin utgör en oberoende plattform som ger yngre forskare en stark röst i den forskningspolitiska debatten och som arbetar med att föra ut forskning till barn och unga. Inom akademin möts yngre forskare över lärosätes- och ämnesgränser.

SUA bildades 2011 på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien och har 35–40 ledamöter som väljs på fem år.

Maria Cicilaki

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevFÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin