Viktigt att forskare kommer till tals

"Idag är universiteten ansatta från olika håll. Det är viktigt att forskare kommer till tals och att röster från universiteten hörs i det offentliga samtalet", säger Dag Blanck. Foto: Mikael Wallerstedt

Vilken röst har universiteten? Hur ska de kommunicera med det omgivande samhället? Det är temat för ett panelsamtal under Almedalsveckan, som är en del av Uppsala universitets satsning på forskning om demokrati och högre utbildning. Samtalet leds av Dag Blanck, professor i Nordamerikastudier.

Utgångspunkten för panelsamtalet är att vi lever i ett kunskapssamhälle i snabb förändring. Universiteten har ett fortsatt stort förtroende, men hur kan det förvaltas? Varför är det här en viktig fråga?

– Det handlar om universitetens roll i samhällsdebatten, det som förut hette ”tredje uppgiften” och idag kallas för samverkan. Det är viktigt att forskare engagerar sig i samhällsdebatten. Vid forskningsprogrammet Demokrati och högre utbildning vid Uppsala universitet är vi speciellt angelägna om att föra fram de här frågorna. Relationen mellan universiteten och samhället är ju så viktig för demokratin.

I samtalet deltar Johan Rockberg från Sveriges unga Akademi, Ulrika Björkstén som snart tillträder som generalsekreterare för Vetenskap & Allmänhet och Tora Holmberg, vicerektor vid Uppsala universitet. Vilka riktar ni er till?

– Alla deltagare i Almedalen. Det är ju en viktig plats dit människor från olika delar av samhället kommer, politiker och andra samhällsintresserade. Det är inte lätt att slå igenom i bruset, men vi vill gärna passa på att visa upp Demokrati och högre utbildning,

Du är en av forskningsledarna vid Demokrati och högre utbildning. Vad är det ni ska göra?

– Det här forskningsprogrammet är en stor satsning som ska pågå i tio år framåt och där universitetet har satsat stora resurser. Det handlar om samspelet mellan politik och högre utbildning. Behöver man högre utbildning för att få demokrati? Behöver man demokrati för att få högre utbildning? Vi har redan nu mycket pågående forskning om det här. Idag är universiteten ansatta från olika håll. Det är viktigt att forskare kommer till tals och att röster från universiteten hörs i det offentliga samtalet.

Annica Hulth

Har universiteten en röst?

Debatt/panelsamtal med:

  • Johan Rockberg, forskningspolitisk talesperson på Sveriges Unga Akademi,
  • Ulrika Björkstén, Sveriges Radios vetenskapskommentator och tillträdande generalsekreterare vid Vetenskap & Allmänhet.
  • Tora Holmberg, vice-rektor för humaniora och samhällsvetenskap, Uppsala universitet.
  • Dag Blanck, professor i Nordamerikastudier och projektledare, Demokrati och högre utbildning, Uppsala universitet.

Tid: Onsdagen den 28 juni kl 8–9
Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, "Torget".

Länk till seminariets direktsändning på Uppsala universitets webb

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin