Lyssna på Uppsala universitet i Almedalen

Uppsala universitet på plats i Visby för Almedalsveckan. Foto: Daniel Olsson

Universitetet arrangerar ett drygt 40-tal seminarier under Almedalsveckan i Visby sommaren 2023. Även om du inte kan vara med på plats kan du ta del av programmet. De flesta av universitetets arrangemang kommer strömmas eller vara tillgängliga i efterhand.

Almedalsveckan är en mötes- och diskussionsplats för offentlig, privat och ideell sektor varje sommar i Visby. Grunden är de politiska partiernas tal från scenen i Almedalen som olika arrangörer kompletterar med seminarier och andra mötesplatser. Region Gotland är värd och gotländska företrädare för de partier som för närvarande är representerade i riksdagen har ett ansvar för att bevara och stärka Almedalsveckan som demokratisk och politisk arena.

Almedalsveckan pågår 2023 i fem dagar, den 27 juni till och med den 1 juli.

Förutom ett 40-tal seminarier som universitetet arrangerar medverkar universitetets forskare i ytterligare ett 30-tal seminarier som arrangeras av andra aktörer. Du kan ta del av de flesta av universitetets seminarier strömmande eller i efterhand, se länk i faktarutan.

AI, eftervåld och energi

Det är en stor bredd på de frågor som tas upp på universitetets seminarier. Här kommer några seminarierubriker som exempel:

Rektors övergripande seminarier

Bland universitetets seminarier finns bland annat två som rektor Anders Hagfeldt har initierat i övergripande frågor för att lyfta fram dem i samhällsdebatten.

Hur lite får en universitetsutbildning kosta?

Onsdag den 28 juni kl. 13:00–14:00

"Sverige ska vara en ledande kunskapsnation – det är en ambition som politiker och beslutsfattare ofta framhåller. Men de anslag som lärosätena får för utbildningen har urholkats under lång tid samtidigt som kostnaderna ökat. Nu är gränsen nådd för hur lite en akademisk utbildning får kosta."

Hur lite får en universitetsutbildning kosta?

Sammanslagning av lärosäten?

Torsdag den 29 juni kl. 13:00–14:00

"I den svenska debatten diskuteras med jämna mellanrum möjligheten att slå ihop lärosäten. Flera grannländer har gått längre än Sverige. Vilka lärdomar kan vi dra av tidigare sammanslagningar?"

Sammanslagning av lärosäten?

Anders Berndt

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevFÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin