Forskningskluster mellan Afrika och EU tar sig an akuta samhällsutmaningar

Gruppen står i trappan på Segerstedthuset

Från vänster: David Sumpter, Anders Hagfeldt, Meena Daivadanam, Soorej Jose Puthoopparambil, Coco Norén och Thomas Schön. Foto: Linda Koffmar

Uppsala universitet deltar i fyra nya forskningskluster mellan universitet i Afrika respektive EU. Forskningsklustren syftar till att bygga upp rättvisa, tvärvetenskapliga forskningssamarbeten som tag sig an akuta globala samhällsutmaningar.

De två universitetsnätverken The Guild of Research Intensive Universities (The Guild) och African Research Universities Alliance (Arua) har utsett 17 Clusters of Research Excellence.

Tre forskningskluster koordineras av forskare vid Uppsala universitet tillsammans med forskare vid universitet i Afrika. Dessutom ingår forskare från Uppsala universitetet i ett ytterligare kluster som koordineras av andra universitet.

– Detta är ett spännande initiativ, det finns mycket goda förutsättningar att göra något riktigt bra. De samarbeten vi är involverade i från Uppsala bygger på redan etablerade kontakter, men innebär samtidigt något helt nytt. Det finns också en dynamik i detta med stora möjligheter till fler nya kluster framöver, säger rektor Anders Hagfeldt.

De fyra klustren med koppling till Uppsala universitet fokuserar på samhällsutmaningar inom:

  • Matmiljö och hälsa.
  • Migration och hälsa.
  • Artificiell intelligens och beräkningsvetenskap.
  • Hälsa, genus och sexualitet.

Delat ansvar för koordineringen

Syftet med forskningsklustren är att utveckla vetenskapligt samarbete på ett jämlikt och hållbart sätt inom områden med globala samhällsutmaningar. En viktig del i de nya samarbetsformerna är att ansvaret för koordineringen av klustren delas lika mellan universitet i Afrika respektive EU.

– Politiska ledare från Afrika och EU har identifierat vetenskap som ett viktigt samarbetsområde mellan kontinenterna. Afrikan/Europa-excellensklustren kommer att bidra väsentligt till att den visionen blir verklighet. Vi hoppas att de kommer att inspirera fler forskare och institutioner att adressera våra samhällsutmaningar gemensamt och jämlikt i vår djupt ojämlika värld, säger Jan Palmowski, generalsekreterare för universitetsnätverket The Guild.

Forskningsklustren är tänkta att vara en del av EU:s Global Gateway. Genom Global Gateway investerar EU i infrastruktur runt om i världen för att kunna uppfylla sina mål för en hållbar utveckling, bekämpa klimatförändringarna, utveckla ett bättre hälso- och sjukvårdssystem och stärka den globala ekonomin.

Forskningskluster med koppling till Uppsala universitet

Varje forskningskluster utgår från en samhällsutmaning inom ramen för AU-EU Innovation Agenda. Klustren har tagits fram av forskarna själva där de identifierat och formulerat tvärvetenskapliga visioner som svar på akuta samhällsfrågor.

1. Matmiljöåtgärder för att främja hälsa

Klustret fokuserar på forskning, utbildning och policyarbete av matmiljöer för att främja hälsa. Den tredubbla bördan av undernäring, övernäring och mikronäringsbrist är en kritisk global hälsoutmaning. Detta drivs av sammankopplade processer, inklusive urbanisering, omvandling av livsmedelssystem och socioekonomiska ojämlikheter.

Koordinator vid Uppsala universitet är Meena Daivadanam, universitetslektor på institutionen för kvinnors och barns hälsa.

2. Migration och hälsa (Migration and Health)

Klustret ska fokusera på den viktiga vetenskapliga utmaningen med MH migration och hälsa i migrationskorridoren mellan Afrika och EU. Denna korridor är förknippad med flera hälsoproblem som bestäms av en rad strukturella och sociala faktorer som upplevs olika av olika migrantgrupper och de samhällen genom vilka de flyttar, bor och arbetar.

Koordinator vid Uppsala universitet är Soorej Jose Puthoopparambil, universitetsadjunkt vid institutionen för kvinnors och barns hälsa.

3. Hantera globala och afrikanska utmaningar genom metoder från artificiell intelligens, datavetenskap samt teoretiskt och beräkningsbaserat tänkande (Addressing Global and African Challenges Through Methods From Artificial Intelligence, Data Science, and Theoretical and Computational Thinking)

Tillämpningar av AI kommer att spela en viktig roll för att uppnå många av målen för hållbar utveckling genom att lösa problem inom en mängd olika områden. Målen för hållbar utveckling och många relaterade samhällsutmaningar är globala, målet för klustret är att stärka kapaciteten att använda AI-metoder och forskning inom AI och datavetenskap i Afrika.

Koordinator vid Uppsala universitet är Thomas Schön, professor i artificiell intelligens vid institutionen för informationsteknologi.

4. Hälsa, genus och sexualitet (Health, Gender and Sexualities)

Klustret syftar till tvärvetenskaplig forskning kring hälsa bland köns- och sexuella minoriteter. Forskningen ska integrera folkhälsa och vårdvetenskap för att förstå samspelet mellan sociala, kulturella och vårdrelaterade faktorer som påverkar hälsa och tillgång tilll vård.

Från Uppsala universitet deltar Mats Målqvist, professor vid institutionen för kvinnors och barns hälsa.

Internationellt forskningssamarbete

Uppsala universitet är ett av medlemsuniversiteten i "The Guild of Research Intensive Universities" som består av 21 forskningsintensiva universitet i EU. Syftet med The Guild är att ge forskningsintensiva universitet en tydligare och starkare röst i EU.

African Research Universities Alliance (Arua) har 16 medlemsuniversitetet från olika länder i Afrika. Syftet med Arua är att utvidga och öka kvaliteten på forskning som bedrivs av afrikanska forskare.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin