Stina Syvänen får Fernströms pris till yngre forskare

Portrait av Stina Syvänen

Stina Syvänen, professor i molekylär geriatrik vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Foto: Mikael Wallerstedt

Stina Syvänen, professor vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, tilldelas Erik K. Fernströms Stiftelses pris till yngre, särskilt lovande forskare, 2023, för sin enastående forskning om Alzheimers sjukdom med särskilt fokus på nya antikroppsformat designade att ta sig över blod-hjärn-barriären.

Stina Syvänen är professor i molekylär geriatrik vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet. Sedan 2021 leder hon en framgångsrik forskargrupp inom molekylär geriatrik. Arbetet har resulterat i en djupare förståelse av antikroppars farmakokinetik i hjärnan.

Priskommitténs motivering

”Stina Syvänen bedriver framgångsrik forskning om Alzheimers sjukdom med särskilt fokus på nya antikroppsformat designade att ta sig över blod-hjärn-barriären. De modifierade antikropparna kan sedan nyttjas för både terapi och diagnostik, och forskargruppen är den första som visat, in vivo, att det går att använda antikroppar för att generera PET-bilder av Alzheimerpatologi i hjärnan. Stinas Syvänens forskning präglas av tvärvetenskapligt nytänkande och hon har genomgående en stark translationell linje i sin forskning.”  

Priset består av en prissumma och ett diplom. Pristagarna uppmärksammas vid höstens prisceremoni under Forskningens dag i Lund. 

Erik K Fernströms pris

  • Eric K. Fernströms Stiftelse delar varje år ut dels ett nordiskt pris till en medicinsk forskare från något av de nordiska länderna, dels nationella priser till yngre forskare vid medicinska fakulteter i Sverige. Prisutdelningarna utgör den festliga avslutningen av Forskningens dag i Lund.
  • Medicinska fakulteten vid Lunds universitet har samarbetat med stiftelsen sedan 1978, då medicine hedersdoktor Eric K. Fernström genom en donation bildade Eric K. Fernströms Stiftelse

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin