Soldriven hybridlastbil testas i trafik

lastbil kommer körande mot kameran

Lastbilen används i ett forskningsprojekt för att studera solenergin som genereras och hur mycket lägre koldioxidutsläppen blir med hjälp av solcellerna.

En hybridlastbil som får el från solpaneler på släpets tak och sidor testas nu på allmän väg, i samarbete mellan Uppsala universitet, Scania och fyra andra företag. Lastbilens egenproducerade solenergi väntas minska driftkostnader och utsläpp avsevärt.

Testet som påbörjats är resultatet av två års forskningssamarbete mellan Scania, Uppsala universitet, Eksjö Maskin & Truck AB, Midsummer AB, Ernsts Express och Dalakraft.

– Scanias målsättning är att driva skiftet till ett hållbart transportsystem. Aldrig tidigare har solpaneler använts för att ge energi till en lastbils drivlina, som vi gör i detta samarbete. Denna naturliga energikälla kan minska transportsektorns klimatutsläpp betydligt. Vi är i framkanten i utvecklingen av nästa generations lastbilar, säger Stas Krupenia, Head of Research Office, Scania.

Utvecklar nya solceller för lastbilar

Lastbilen används i ett forskningsprojekt för att studera solenergin som genereras och hur mycket lägre koldioxidutsläppen blir med hjälp av solcellerna. Projektet utvecklar även nya effektiva och lätta solceller för lastbilar och undersöker också hur hybridlastbilen kan samverka med elnätet, och tar fram modeller för vad som händer om många sådana lastbilar kopplas in till elnätet.

– Det är ett spännande projekt där akademi och industri arbetar tillsammans för att minska klimatpåverkan från lastbilstransporter. Resultaten från den här unika lastbilen kommer att vara mycket intressanta, säger Erik Johansson, ledare för projektet och professor i fysikalisk kemi, Uppsala universitet.

5 000 kilometers ökad räckvidd årligen

Lastbilens 18 meter långa släp täcks till största del av solceller, motsvararande en kraftfull solcellsanläggning på en villa. Solenergin ger hybridlastbilen en elkörsträcka på upp till 5 000 kilometer per år i Sverige. I länder som Spanien, med fler soltimmar, kan fordonet dubblera mängden infångad energi gentemot svenska förhållanden.

I projektet forskas det även på nya lätta tandemsolceller, som baseras på en kombination av Midsummers solceller och nya perovskitsolceller, vilka ger en höjning av effektiviteten i omvandlingen från solljus till elektricitet. En sådan lösning skulle kunna dubbla genereringen av solenergi, jämfört med den energi som för tillfället fås av panelerna.

– Vår forskning mot effektivare och lätta solceller kommer vara mycket viktig, speciellt för tillämpning i framtidens lastbilar, säger Erik Johansson.

Solcellslastbilen har utvecklats i ett forskningsprojekt delvis finansierat av innovationsmyndigheten Vinnova, för att utveckla lastbilar som har låga klimatutsläpp tack vare solenergi.

Lastbil med låga klimatutsläpp

  • Lastbilen är en plug in-hybrid med en systemeffekt på 560 hästkrafter.
  • På lastbilens 18 meter långa släp täcks 100 kvadratmeter yta av tunna, lätta och flexibla solpaneler med en maxeffekt på 13,2 kWp (kilotwatt peak). Dessa uppskattas kunna leverera 8 000 kilowattimmar (kWh) per år i drift i Sverige.
  • Lastbilens batterier har en total kapacitet på 300 kWh, varav 100 kWh på dragbilen och 200 kWh på släpet.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin