Ny satsning på batteriforskning

Daniel Brandell står vid ett lövfritt träd utanför Ångströmslaboratoriet.

Satsningen innebär att universitetet kan anställa fler lärare, kvaliteten på arbetet höjas ytterligare och strategiska rekryteringar göras till de områden som behöver förstärkas, säger Daniel Brandell vid Ångström Advanced Battery Centre. Foto: Mikael Wallerstedt

Vid ett besök på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet presenterade regeringen en satsning som innebär ökade forskningsanslag för forskning om elektrifiering och batterier i Uppsala, Lund och vid Chalmers. Man presenterade även bland annat en riktad satsning på civilingenjörsutbildningar.

Daniel Brandell är professor i materialkemi och verksam vid Ångström Advanced Battery Centre. Vad betyder den här extrasatsningen på elektrifiering och batteriteknik för forskningen vid Uppsala universitet?

– Som det lärosäte i Sverige som forskat längst och mest på Li-jonbatterier och andra typer av batterier för elektromobilitet är detta givetvis goda nyheter, och ett kvitto på vår vetenskapliga höjd i kombination med nyttan vi kan göra för samhället. Vi har lokalt samlat en oerhörd mängd kunskap om batteriteknik, som vi nu vill sprida till den generation studenter och forskarstuderande som skall genomföra den gröna omställningen i Sverige och utomlands.

Satsningen innebär att vi kan anställa fler lärare och forskare, lyfta kvaliteten i vårt arbete ytterligare, och göra strategiska rekryteringar till de områden som behöver förstärkas – givetvis avseende batteriteknologi och batteriers kemi, men också inom en rad andra natur- och samhällsvetenskapliga discipliner.

Vad är det för knäckfrågor som batteriforskningen står inför just nu?

– Li-jonbatterier är fortfarande behäftade med problem vad gäller prestanda, samt miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Dessa frågor är också kopplade till varandra. Med än bättre batterier kan fler sektorer inom samhället elektrifieras, och vi kan öka mängden förnybar energi i energisystemet. Batterier som lever längre – gärna dubbelt så länge som dagens elbilsbatterier – skulle radikalt minska miljöpåverkan och kostnader. Samtidigt behöver en del kritiska metaller i batterierna substitueras, eller så kan helt alternativa batterityper till Li-jon utvecklas. Återvinningsteknik måste utvecklas.

Vad inom batteriforskning är man särskilt bra på vid Uppsala universitet?

– Uppsala universitet har ett grundmurat rykte internationellt sedan flera decennier för sin expertis på ytkemi i Li-jonbatterier, vilken i sin tur kontrollerar batteriets åldrande och säkerhet. Idag är vi också mycket starka när det gäller online- och in situ-karaktärisering av batterier, där forskningen ofta bedrivs vid storskalig infrastruktur som synkrotroner. Vi har också framgångsrika grupper som utvecklar fastfas-batterier och natrium-baserade batterier. Användandet av modellering och AI inom batteriområdet är också på stark frammarsch i Uppsala.

Linda Koffmar

Fakta om COMPEL

Chalmers, Lunds universitet och Uppsala universitet har sedan 2022 ett tätt samarbete inom batteriforskning inom plattformen COMPEL (COMPetitiveness for the ELectrification of the transport system). Inom plattformen samarbetar lärosätena kring forskning, forskningsinfrastruktur och utbildning för att erbjuda svensk industri kompetens och världsledande forskning inom batteriteknik och kraftelektronik.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin