Europauniversitetet Enlight samlas i Uppsala

karta som visar vilka som ingår i Enlight

Enlight är ett Europauniversitet bestående av tio breda, forskningsintensiva lärosäten i tio europeiska länder. Foto: Mikael Wallerstedt

Den 22–24 november samlas runt 150 personer från tio europeiska universitet i Uppsala. Det är stormöte för Europauniversitetet Enlight, ett EU-finansierat nätverksprojekt som genom gemensamma utbildningsinsatser ska främja utmaningsdriven utbildning och öka rörligheten bland studenter och lärare.

År 2020 startade Enlight, en allians mellan nio universitet i Europa som beviljades ett EU-pilotprojekt i syfte att etablera ett Europauniversitet. Finansieringen kom från Erasmus+ och syftet var att öka rörligheten mellan lärosäten med nya gemensamma utbildningsinsatser. Piloten avslutades den 31 oktober, men redan i somras blev det klart med finansiering av ett fyraårigt fortsättningsprojekt, med totalt 14,4 miljoner euro.

Uppsala universitets rektor Anders Hagfeldt gläder sig åt att projektet får en fortsättning.

– Enlight är en viktig utvecklingsmöjlighet för Uppsala universitet. Vi har stora möjligheter till verksamhetsförnyelse genom det här, säger han.

– Det blir väldigt intressant att gå in i en ny projektfas som med större kraft bygger vidare på erfarenheterna från pilotprojektet, säger prorektor Coco Norén, som är ordförande i den interna styrgruppen för projektet vid Uppsala universitet.

Totalt runt 150 personer

Uppsala är ordförandeuniversitet under andra halvåret 2024, och den 22–24 november är det dags för Enlight General Meeting, som arrangeras av Uppsala universitet. Till mötet kommer ledning, rektorer, directors, programkoordinatorer, projektledare och ett antal andra personer från de nio universiteten i nätverket. Totalt är det runt 150 personer som kommer till Uppsala för att dra upp planer inför de kommande fyra åren.

porträtt av Mattias Martinsson på Segerstedthuset.

Mattias Martinson, director för Enlight vid Uppsala universitet. Foto: Mikael Wallerstedt

– Vi behöver tillsammans förstå vad det nya projektet innebär. Det blir en tillbakablick, där vi kan ta med oss lärdomar och erfarenheter från piloten, men också föra en diskussion om hur vi bäst kan lösa nya problem, säger Mattias Martinson, director för Enlight vid Uppsala universitet.

En viktig utvecklingsmöjlighet

Enlight har arbetat utifrån fem teman – Hälsa och välmående, Klimat, Digitalisering, Energiomställning och Jämlikhet – men lägger i och med den nya projektperioden även till ett tema: Kultur och kreativitet.

Mattias Martinson tror att Enlight kommer att bli en alltmer synlig del av utbildningsverksamheten vid Uppsala universitet. Vissa delar kan liknas vid en fortsättning av den så kallade Bolognaprocessen, som skapade nya ramar för examina i Europa.

– Det är en ny typ att utbildningsutveckling, som ger studierektorer och lärare helt nya redskap, säger Mattias Martinsson.

Annica Hulth

Enlight

Enlight är ett Europauniversitet bestående av tio breda, forskningsintensiva lärosäten i tio europeiska länder.

  • Universidad del País Vasco (Spanien)
  • Universiteit Gent (Belgien)
  • Université de Bordeaux (Frankrike)
  • Univerzita Komenského (Slovakien)
  • University of Galway (Irland)
  • Georg-August-Universität Göttingen (Tyskland)
  • Rijksuniversiteit Groningen (Nederländerna)
  • Tartu Ülikool (Estland)
  • University of Bern (Schweiz)
  • Uppsala universitet (Sverige)

Läs mer

Enlight - Uppsala universitet

EU-projektet Enlight

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin