Hugo Katus stolt och tacksam hedersdoktor

Porträtt av Hugo Katus

Hugo Katus är professor vid vid internmedicinska enheten vid Heidelbergs universitet. Han var den första som identifierade troponin-T som hjärtspecifikt protein. Foto: Konrad Gös, Heidelberg

Hallå där Hugo Katus, professor vid internmedicinska enheten vid Heidelbergs universitet. Du var den första som identifierade troponin-T som hjärtspecifikt protein och du har stått för banbrytande forskning om hjärtcellsproteinet. Vad betyder det för dig att utses till hedersdoktor vid medicinska fakulteten vid Uppsala universitet?

– Det är utan tvekan en stor ära och jag är väldigt tacksam för denna prestigefulla utmärkelse. Uppsala universitet är ett av de ledande universiten i Europa och den kardiologiska gruppen vid medicinska fakulteten vid Uppsala universitet är högt respekterad runt om i världen för sitt viktiga bidrag inom innovativ klinisk forskning, integrerande ledarskap i högkvalitativa randomiserade studier och sina många värdefulla bidrag till den kardiologiska världen, bland annat genom engagemang i flera kommittéer inom European Society of Cardiology. Därför är det här ett underbart erkännande från en välrenommerad medicinsk fakultet som jag accepterar med stolthet och tacksamhet.

Vad har du för förhållande till Uppsala universitet?
– Min relation till Uppsala universitet är kopplad till mitt yrkesliv som klinisk kardiolog och translationell forskare och härrör helt och hållet från mitt samarbete med kollegorna vid kardiologikliniken i Uppsala och Uppsala kliniska forskningscentrum.

Berätta om ditt samarbete med forskare vid Uppsala universitet.
– Vi – det vill säga forskargruppen för biomarkörer vid vår kardiologiska institution vid Heidelbergs universitet – delar intresset för forskning om hjärtbiomarkörer och har därför samarbetat med Uppsalateamet i utvärderingen av nya hjärtbiomarkörer och i kliniska prövningar av patienter med akut kranskärlsjukdom i mer än 25 år. Framför allt har jag haft många inspirerande diskussioner med Lars Wallentin vid kardiologikliniken och Uppsala kliniska forskningscentrum och har lärt mig mycket av hans erfarna ledarskap inom kliniska prövningar. I vårt tillitsfulla och fruktbara vetenskapliga samarbete har även Bertil Lindahl, Stefan James och Kai Eggers ingått, bara för att nämna några som gjort betydande bidrag till forskningsfälten inom biomarkörer och kliniska studier. Under loppet av dessa 25 år har en relation med Uppsala-teamet utvecklats som inte bara bygger på framgångsrikt vetenskapligt samarbete – över 70 vetenskapliga artiklar har hittills kommit ur samarbetet mellan Uppsala och Heidelberg – utan också på förtroende, öppet utbyte och ömsesidigt stöd.

Utöver detta kan användningen av förfinade molekylära tester, avancerad klinisk fenotypning och AI-baserade digitala verktyg göra det möjligt för oss att göra verklighet av precisionskardiologi som inkluderar individanpassade och orsaksspecifika behandlingar.

Åsa Malmberg

Hedersdoktor vid medicinska fakulteten

Ur motiveringen:

Hugo Katus pionjärinsatser har varit nyckeln till att troponin idag är tillgängligt och dagligen används som ett rutinprov vid alla sjukhus i hela världen som tar hand om patienter med hjärtsjukdomar. Hugo Katus innovativa upptäckter och samarbetet med hans forskargrupp har haft en mycket stor betydelse för utvecklingen av forskningen om troponin och andra hjärtmarkörer vid institutionen för medicinska vetenskaper i Uppsala.

Hedersdoktorsföreläsning 25/1

Medicinska fakultetens hedersdoktorer Edith Heard, Peter Visscher och Hugo Katus föreläser den 25/1 klockan 13.00–15.00 i BMC, E10:1309, SciLifeLab Navet, ingång C11.

Mer om hedersdoktorsföreläsningarna vid medicinska fakulteten

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin