Medalj för forskning om rymdväder

6 november 2018

Hermann Opgenoorth, professor vid Institutet för rymdfysik, Uppsala universitet, har tilldelats årets Baron Marcel Nicolet-medalj.

Priset belönar insatser för att strukturera rymdvädergemenskapen på internationell nivå. Medaljen delades ut den 5 november i samband med den internationella rymdväderveckan i Belgien. 

Hermann Opgenoorth får medaljen för att ha spelat en ledande roll med att främja forskning om rymdväder, bland annat genom sitt arbete i europeiska rymdvetenskapskommittén och EU-kommissionen, samt för sitt globala engagemang i rymdväderaktiviteter inom Cospar och FN.   

Rymdväder handlar om att förstå processer inom växelverkan mellan solens aktivitet (solvinden) och jordens magnetosfär, samt den övre delen av jordens atmosfär.

Ur medaljkommitténs motivering:

"Professor Opgenoorth är en passionerad och dedikerad förespråkare för internationellt vetenskapligt samarbete och har gjort stora bidrag till ett brett spektrum av programmatiska åtgärder som har hjälpt till att samla vårt samhälle. Han har även producerat mycket utmärkt vetenskap, inte minst utökat vår vision till att inkludera jonosfären och den inducerade magnetosfären av mars, liksom jordens jonosfär och magnetosfär.”

---

Läs mer om verksamheten vid Institutet för rymdfysik vid institutionen för fysik och astronomi, Uppsala universitet.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress
Senast uppdaterad: 2021-02-02