Swedish Foundations’ Starting Grant till Uppsalamatematiker

25 januari 2018

Swedish Foundations’ Starting Grant är ett samarbete mellan fem svenska stiftelser som ger långsiktigt stöd till yngre svenska forskare. I 2017 års utlysning har tre forskare beviljats anslag. En av dem är Cecilia Holmgren vid Matematiska institutionen, Uppsala universitet.

Forskningsansökningarna till Europeiska forskningsrådet (ERC) hör till de mest genomarbetade som görs i Sverige idag. Det är allmänt omvittnat att kvaliteten på de ansökningar som kommer vidare till en intervju är utomordentligt hög. Med utlysningen Swedish Foundations’ Starting Grant vill man fånga upp de yngre forskare vid svenska lärosäten som ligger i den europeiska tätgruppen, men som ännu inte beviljats ERC-anslag, och ge dem långsiktiga förutsättningar för sin forskning.

I årets utlysning har tre forskare beviljats anslag. De garanteras var sitt anslag om cirka 1,5 miljoner euro under fem år, men de måste fortsätta att söka medel från ERC för att få nästa års anslag. För de forskare som beviljas anslag från ERC avslutas den svenska finansieringen.

Cecilia Holmgren

En av de tre forskare som beviljats anslag i 2017 års utlysning är Cecilia Holmgren vid matematiska institutionen, Uppsala universitet. Hennes projekt ”Analysis of random graphs and trees with a focus on fringe trees, percolation and random networks” finansieras av Ragnar Söderbergs stiftelse.

Läs en intervju med Cecilia Holmgren: Hon går till roten med matematiska träd

Swedish Foundations’ Starting Grant är ett samarbete mellan fem stiftelser som finansierar forskarna i enlighet med sina respektive stadgar och prioriteringar. De samarbetande finansiärerna är i år: Familjen Erling-Perssons Stiftelse, Kempestiftelserna, Ragnar Söderbergs stiftelse, Riksbankens Jubileumsfond och Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare.

Läs mer om satsningen Swedish Foundations’ Starting Grant

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevSenast uppdaterad: 2022-06-02