59 miljoner till Uppsalaforskning om säkerhet i det digitala samhället

6 februari 2018

Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, delar ut 300 miljoner kronor till tio projekt i inom cyber- och informationssäkerhet. Två av projektbidragen går till Uppsala universitet.

Sakernas internet (IoT) sammanbinder nätverk av små inbyggda enheter med internet. De används allt mer inom viktiga samhällsinfrastrukturer som till exempel sjukhus, transportsystem, smarta hus och elnät. Men tekniken bygger på öppna system- och nätverkslösningar som är sårbara för attacker. Dataintrång och feldesignade IoT-enheter kan orsaka stora skador för individer, företag, och samhälle. Nya säkra metoder och plattformar behövs.

SSF satsar nu 300 miljoner på tio projekt inom cyber- och informationssäkerhet.

–  Vår satsning på forskning inom cybersäkerhet är mycket angelägen, säger Lars Hultman, vd på SSF. Det handlar om att ta bort sårbarheten i många uppkopplade komponenter och stora nätverk.

Två av de tio projektbidragen går till Uppsala universitet:

  • Bengt Jonsson, professor i datorteknik vid Institutionen för informationsteknologi, Datorteknik, får 32 miljoner kronor till projektet aSSIsT: Säker programvara för sakernas Internet
  • Thiemo Voigt, professor i trådlösa sensornätverk vid institutionen för informationsteknologi, Datorteknik, får 27 miljoner kronor för projektet LifeSec: Hacka inte min kropp!

Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, finansierar forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin med ungefär 600 miljoner kronor om året. SSF är en fri, oberoende aktör inom det offentliga forskningsfinansieringssystemet.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress
Senast uppdaterad: 2021-04-01