30 miljoner till forskning om nya material för effektivare energisystem

8 februari 2018

Uppsala universitet tilldelas drygt 30 miljoner kronor från Stiftelsen för Strategisk Forsknings utlysning SSF – Material för energitillämpningar. Totalt nio forskare från universitet och högskolor i Sverige får dela på närmare 300 miljoner kronor.

Olle Eriksson vid institutionen för fysik och astronomi tilldelas 30,1 miljoner kronor under en femårsperiod för projektet Magnetiska material för ett hållbart Sverige inom Stiftelsen för Strategisk Forsknings utlysning Material för energitillämpningar.

Målet med projekten som tilldelas medel i utlysningen är att forskarna i samrbete med industrin ska ta fram nya material för att skapa effektivare och mer hållbara energisystem.

Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, finansierar forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin med ungefär 600 miljoner kronor om året. SSF är en fri, oberoende aktör inom det offentliga forskningsfinansieringssystemet.

Projektbeskrivning Magnetiska material för ett hållbart Sverige

Läs mer om Stiftelsen för Strategisk Forsknings bidragsbeslut

Camilla Thulin

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress
Senast uppdaterad: 2021-04-01