Forskare vill ta cancervård till gymmet

7 mars 2018

Gruppträning under cancerbehandling ger ökad styrka och uthållighet, men också socialt stöd och drivkrafter att hålla igång visar studien Phys-Can. Nu hoppas forskarna integrera sina rön till en självklar del i svensk cancervård.

Fysisk aktivitet är ett av de effektivaste sätten att förebygga cancer, men vilken betydelse har motion för den som är under cancerbehandling? Sedan tre år genomför forskare vid Uppsala universitet studien Phys-Can, i vilken 600 personer med cancer deltar i gruppträning i syfte att kartlägga effekten på cancerrelaterad orkeslöshet och livskvalitet.

Ingrid Demmelmaier, docent i fysioterapi.

– Många människor som behandlas för cancer drabbas av fatigue, en förlamande trötthet som kan kvarstå långt efter avslutad terapi. Sjukvården har traditionellt ordinerat vila, men våra deltagare beskriver hur fysisk aktivitet får dem att känna sig piggare. Dessutom iakttar vi flera andra positiva resultat, berättar Ingrid Demmelmaier, docent i fysioterapi vid Uppsala universitet.

Deltagarna i Phys-Can utför hög- eller lågintensiva träningspass för styrka och kondition under sex månader och följs därefter under en tioårsperiod. Urvalsprocessen genomförs i samråd med läkare och Ingrid Demmelmaier kan konstatera att såväl rekrytering som genomförande har fungerat väl.
– Flera internationella studier bekräftar att träning i samband med behandling är positivt för cancerpatienter, och vårt projekt vars deltagare täcker åldersspannet 30 till 84 år har varit helt förskonat från allvarliga incidenter. Intrycket är att de flesta ökar sin styrka, kondition och energi. De upplever också att gruppaktiviteten i sig bidrar med struktur i tillvaron, ett socialt stöd och motiverar dem att hålla igång.

Ambitionen är att på sikt integrera fysisk aktivitet som naturlig del i cancervården, men trots sjukvårdens behov av kostnadseffektiva alternativ kvarstår flera frågetecken längs vägen. Vem ska betala? Vem ska rekommendera patienterna att delta? Och vem ska motivera dem att fortsätta?
– Även om vårt projekt fortfarande pågår så vet vi att träning är ett bra inslag i cancervården, och söker redan nu inspiration och idéer för implementering av Phys-Cans resultat i ordinarie vårdverksamhet. Som ett led i det arbetet arrangerar vi workshopen Implementing Physical Exercise in Cancer Care i samband med att det internationella toppmötet Uppsala Health Summit i juni 2018 sätter fokus på just cancer, säger Ingrid Demmelmaier.

Phys-Can omfattar patienter med cancer i bröst, prostata eller tarm. Fysisk träning har tidigare testats på patienter med övervikt och reumatism, och framgångarna har väckt såväl medias intresse som läkarkårens stöd.
– Träning är något alla kan relatera till och ett relativt billigt sätt för vårdtagaren att påverka sitt mående under behandling. Vi har tillsammans med Akademiska sjukhuset inlett ett pilotprojekt där vi i begränsad omfattning försöker omsätta vårt upplägg i vården, men för att lyckas i större skala måste vi förena kliniker, beslutsfattare, patientorganisationer och friskvårdsaktörer, och förhoppningsvis kan workshopen vid Uppsala Health Summit ta oss ett stort steg i gemensam riktning.

Phys-Can finansieras av bland andra Cancerfonden, Vetenskapsrådet, World Cancer Reaearch Fund och Nordic Cancer Union. Gruppträning bedrivs i Uppsala, och Lund/Malmö och  tidigare även i Linköping, och pågår till november 2018. Ansvarig forskare är Karin Nordin, professor i vårdvetenskap vid Uppsala universitet.

---

Läs mer:

Studien Phys-can
Cancervårdens dilemman i fokus vid Uppsala Health Summit

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevSenast uppdaterad: 2022-06-02