Nytt samarbetsprojekt med Sydamerika

16 april 2018

Uppsala universitet har i konkurrens med ett stort antal lärosäten fått uppdraget att koordinera kapacitetsutvecklingsprojektet LISTO, Latin American and European Cooperation on Innovation and Entrepreneurship, som finansieras av EU inom ramen för programmet Erasmus+.

Syftet med kapacitetsutveckling inom högre utbildning (Capacity Building for Higher Education) genom Erasmus+, är att främja modernisering, tillgänglighet och internationalisering av högre utbildning i länder utanför Europa. Uppsala universitet har deltagit i Erasmus+ sedan det startade 2014, och koordinerar sedan tidigare liknande projekt med fokus på Sydafrika och Vietnam.

LISTO har som mål att främja utbyte av kunskap och god praxis för lärare, innovationspersonal och universitetsledning. Projektet fokuserar på tre arbetspaket: relationer mellan universitet och industri (AIMday), entreprenörskap i utbildning och universitetsstrategier för innovation. Projektet har en budget på omkring en miljon euro och kommer att pågå i tre år (2017-2020). LISTOs europeiska samarbetspartners är University of Valladolid i Spanien och University of Groningen i Nederländerna. Det finns tre partner universitet i Brasilien, två i Argentina och två i Uruguay.

LISTO koordineras av Internationella Kansliet i samarbete med UU Innovation, Ångström Entreprenörskolan och Speldesign på Campus Gotland. Projektet började i december 2017 med ett kick-off möte i Porto Alegre, Brasilien. Under nästa workshop (Montevideo, Uruguay, 16-20 april 2018) presenterar Uppsala University Innovation AIMday-metoden som ett sätt att knyta forskare till industrier. AIMday (www.aimday.se) är en unik möjlighet för forskare och organisationer i näringsliv och samhälle att knyta kontakter och utbyta kunskap. Det gör det möjligt för universitet att arbeta strategiskt för att överbrygga klyftan med den bredare ekonomiska och sociala miljön.

Inom LISTO-projektet kommer de latinamerikanska partnerna att delta i en AIMday-utbildning och kommer efter detta planera och vara värdar för sina egna AIMdays, med fokus på t.ex. materialvetenskap, bioenergi, jordbruk eller vatten. Under våren 2019 kommer LISTO-projektet till Uppsala för en konferens för att diskutera resultaten från pilot AIMdays och hur de kan användas för att öka samarbetet mellan Sverige och Latinamerika.

Förutom AIMdays finns det ytterligare två arbetspaket. Lärare från alla 10 LISTO-partners kommer att utveckla ett internationellt klassrum för entreprenörskap där studenter från Europa kommer att samarbeta med studenter i Latinamerika i ett antal utvalda fallstudier och projekt. Efter testfasen är målet att bygga in de internationella modulerna i befintliga entreprenörskapsprogram. Dessutom kommer LISTO att skapa ett forum för strategiska diskussioner för universitet med entreprenörsinriktning.

Projektkonsortiet kommer att arbeta med ämnet från två vinklar: För det första en workshop för innovationspersonal för att dela med sig av bra exempel på att främja innovation och metoder för att engagera forskare. För det andra en konferens med universitetsledning från alla 10 LISTO-partners för att diskutera sambandet mellan universitetsstyrelse och innovation.

Ytterligare information och uppdateringar finns på projektets webbplats (www.listoproject.eu) eller på Twitter: #listoproject

 

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress
Senast uppdaterad: 2021-02-02