Inför Almedalen: ”Vi måste lyfta barnens hälsa på samhällsagendan”

5 juni 2018

Vi är i ett allvarligt läge och måste bygga den kunskap som krävs för att formulera en långsiktig strategi, konstaterar Peter Bergsten, professor i medicinsk cellbiologi.

Övervikten närmar sig epidemiska nivåer och i Sverige utvecklar ungdomar typ 2 diabetes. Nu vill professor Peter Bergsten initiera ECHO-zoner, geografiska områden där samhällen går samman i hälsosatsningar på barn och deras familjer.

– Idag är var femte svenskt barn överviktigt. Det är tio gånger fler än för bara drygt en generation sedan och nu ser vi hur typ 2 diabetes utvecklas redan i unga år. Vi vet att nya vanor gällande kost, fysisk aktivitet och sömn bidrar till utvecklingen, men behöver metoder att varaktigt hejda den. Vi är i ett allvarligt läge och måste bygga den kunskap som krävs för att formulera en långsiktig strategi, konstaterar Peter Bergsten, professor i medicinsk cellbiologi.

Tisdagen den 3 juli deltar Peter Bergsten i seminariet Barnens hälsa – Vår framtid som Uppsala universitet genomför vid Almedalsveckan 2018. Panelen samlar även representanter för Folkhälsomyndigheten, Region Gotland och Generation Pep, en organisation som förenar ideell, offentlig och privat sektor i syfte att sprida kunskap och engagemang kring barn och ungas hälsa.

– De flesta kommuner arbetar hälsofrämjande, vilket är viktigt men uppenbarligen inte tillräckligt. Med rådande situation måste flera aktörer i samhället mötas vid samma bord och långsiktigt komma överens om de åtgärder som krävs, menar Peter Bergsten.

Övervikt och fetma ökar internationellt

Även internationellt närmar sig övervikt och fetma epidemiska nivåer. Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, dör nu fler människor av sjukdomar kopplade till övervikt än av svält. En bidragande anledning är dels den ökade tillgången på mat, dels att vi äter mer – i den amerikanska kokboken The joy of cooking räcker 1936 års kycklingrecept för 14 personer numera bara till ett sällskap om tio. Inte heller behöver vi röra på oss speciellt långt för att få tag på maten.

– Våra kroppar är programmerade att lagra energi för att klara tider då födan är knapp, men då sådana inte längre existerar i stora delar av världen har överlevnadsfördelen blivit en nackdel. Vi ser hur tidig övervikt leder till följdsjukdomar och en cirka sex år kortare beräknad livstid. Det ställer krav på politisk samling för att ge både barn och vuxna bättre förutsättningar att göra hälsosamma val.

Geografiska hälsosatsningar på familjer

WHO publicerade år 2015 larmrapporten Ending ChildHood Obesity, vilket ledde Peter Bergsten att börja skissa på ECHO-zoner, geografiska områden där hela samhällen går samman i hälsosatsningar på barn och deras familjer. Hans idéer röner stort intresse och så sent som i maj inleddes ett samarbete mellan Uppsala universitet och Sydafrika, vid årsskiftet påbörjas svenska pilotprojekt i Tierps och Värnamo kommun.

– I ECHO-zonerna vill vi genomföra förändringar som gör det enklare för barnen och deras familjer att leva hälsosamt. Under arbetet samlar vi data som ger oss underlag för att utvärdera zonerna och identifiera viktiga komponenter som gör dessa områden till effektiva verktyg i hälsoarbetet. Uppsala universitet leder processen med ECHO-zoner, och det är vårt gemensamma ansvar gentemot barnen att lyfta deras hälsa på samhällsagendan, vilket vi gör vid seminariet i Almedalen, fastslår Peter Bergsten.

---

Fakta:

Seminariet Barnens hälsa – Vår framtid arrangeras den 3 juli under Almedalsveckan av Uppsala universitet.

Läs mer

 

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress
Senast uppdaterad: 2021-02-02