”Vindkraftsutbyggnad handlar mycket om tillit och legitimitet”

11 juni 2018

Hallå där Sanna Mels, universitetsadjunkt i vindenergi vid institutionen för geovetenskaper på Uppsala universitet, Campus Gotland, som intervjuas i Almedalens Morgonsoffa den 6 juli kl.9:30.

I programmet står att du ska prata om Vindkraftsutbyggnad ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv – vad handlar det om?

– Vindkraft tänker man framförallt på ur ett tekniskt perspektiv och som en del av ett energisystem. Men den har ju också en väldigt tydlig samhällsvetenskaplig vinkling, eftersom den är en av samhällets lösningar för att komma till rätta med klimatförändringarna.

– Sen är vindkraften ett politiskt beslut som ofta kantas av kontroverser när den ska föras in i lokalsamhällen. Som mycket annan förnybar energi tar vindkraften plats i vårt vardagslandskap och gör på så sätt att energiproduktionen blir mer påtaglig för oss. Människors attityder till, eller acceptans för, vindkraftsutbyggnad och annan förnybar energiproduktion handlar om allt från ekonomiska hänsynstaganden och upplevelser, till markanvändning och resursfördelning - ja, vem som får för- och nackdelar i alla skeenden av processen.
 

Du har forskat på olika processer för att förankra vindkraftsutbyggnad i samhället – finns det några faktorer som är mer avgörande än andra för en lyckad förankring?

– I grunden handlar det mycket om tillit och legitimitet. Det spelar väldigt stor roll hur vindkraftsprojektörer och planerande myndigheter samspelar och kommunicerar kring vindkraftsutbyggnad. Även i vilket skede man kontaktar berörda parter. Generellt visar forskning att ju tidigare och mer direkt man kommunicerar med de som berörs, desto enklare blir kommunikationen.

– I min forskning har jag tittat på förankringsprocesserna kring havsbaserad vindkraft. Där har jag följt tre olika exempel som visat väldigt tydligt att de som slarvade med att kommunicera med den närmast berörda kommunen, där blev det ramaskri.

– Det allra sämsta verkar vara om rykten sprids bakvägen så att media skriver om det innan folk har blivit informerade om ett planerat vindkraftsprojekt. Då upplevs det som ett bristande engagemang i att ge lokalsamhället möjlighet att vara en del av processen.
 

Vilka andra utmaningar står vindkraftsutbyggnaden inför idag?

– Nu står stora etableringar främst på agendan. Ur projektörssynpunkt går man in för att satsa på större etableringar, bland annat för att undvika utspridda etableringsprocesser och för att få bättre ekonomi i projekten.
 

Hur går du vidare med din forskning nu?

– Jag kommer att ägna mig mer åt ett övergripande energiomställningsperspektiv. Dessutom jobbar jag med att utveckla ett internationellt kandidatprogram i energiomställning - hållbarhet och ledarskap som startar i höst på Campus Gotland.

 

Fakta

Morgonsoffans intervju med Sanna Mels sänds den 6 juli kl.09:30-10:00 under Almedalsveckan kan du se live eller i efterhand på webben.

Uppsala universitets övriga program i Almedalen 2018.

Mer om forskningen inom vindenergi på Uppsala universitet, Campus Gotland 

Läs mer

 

 

 

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress
Senast uppdaterad: 2021-02-02