Zennströmprofessor cyklar för klimatet

12 juni 2018

Uppsala universitets Zennströmsprofessor Kevin Andersson ger sig ut på cykelturné för att uppmärksamma klimatfrågan.

The Swedish Carbon Cycle är en resa på två hjul genom Sverige för att öka medvetenheten om klimatfrågan och stimulera diskussioner om lokala klimatåtgärder. Uppsala universitets Zennströmprofessor Kevin Anderson cyklar mellan ett antal regioner och städer för att hålla öppna föreläsningar och delta i paneldiskussioner med lokala politiker och andra samhällsaktörer.

- Klimatet måste bli en central fråga i det svenska riksdagsvalet. Våra barns möjlighet till en säker framtid är direkt beroende av våra handlingar idag, men gång på gång väljer vi att svika dem. Vi har all den vetenskap, ingenjörskonst samt de politiska och sociala verktyg som behövs för att kunna möta klimatutmaningen, men vi fortsätter ändå att fokusera på kortsiktiga ekonomiska intressen snarare än långsiktig välfärd, säger Kevin Anderson.

Kevin kommer även träffa länsstyrelser och kommuner för att diskutera möjligheter och utmaningar i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Under resan kommer han att presentera sin forskning om koldioxidbudgetar och den roll som de kan spela för att omsätta Parisavtalets temperaturåtagenden till handling.

- Klimatförändringar är något som påverkar oss alla, men särskilt den yngre generationen. The Swedish Carbon Cycle har som syfte att engagera människor i alla åldrar i denna ödesfråga och inspirera till samtal om olika vägar mot en mer hållbar framtid, säger Aaron Tuckey, projektledare för The Swedish Carbon Cycle och kursamanuens vid Cemus.

Cykelturnén är en del av ett större uppdragsforskningsprojekt, The Swedish Carbon Budget Challenge, där svenska kommuner, län och regioner under 2018 kan få sin lokala koldioxidbudget beräknad. Resan äger rum under de två sista veckorna i juni och avslutas i Visby den 2:e juli i början av Almedalsveckan. Mellan Lund och Malmö bjuder Kevin Andersson in alla som vill att cykla med.

Avfärden sker på fredag den 15 juni klockan 15.00 efter att Kevin hållit en föreläsning inom ramen för naturskyddsföreningens klimatdag vid Parksnäckan i Statsparken:

Turnéplan genom Sverige.

Avslutande evenemang under Almedalsveckan i Visby den 2 juli.

Om uppdragsforskning om lokala koldioxidbudgetar.

---

Läs mer

Uppsala universitets Zennströmprofessur

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev
Senast uppdaterad: 2022-12-22