Antibiotikaforskare vill se global kraftsamling

21 juni 2018

Hallå där… Anders Karlén, professor i datorbaserad läkemedelsdesign, som torsdag 5 juli deltar i Uppsala universitets Almedalsseminarium Hur löser vi antibiotikaresistensproblemet i världen?

Anders Karlén vill se global kraftsamling

Ni har valt en friskt vågad rubrik, hittar ni svaret på 90 minuter?
– Antibiotikaresistensen ställer oss inför en oerhört komplex utmaning som vi måste belysa ur ett helhetsperspektiv. För att möta situationen krävs förenad kunskap och samordnade insatser från flera olika discipliner, förhoppningsvis kan ett Almedalsseminarium ta oss ännu ett litet steg på vägen.

Panelen samlar ett imponerande urval forskare, men politik och industri lyser med sin frånvaro?
– De stora läkemedelsföretagen är ju tyvärr alltmer sällsynta i vårt land, vilket sätter avtryck även i sammanhang som dessa. I politiska led möter vi en allt större förståelse för allvaret i den rådande problematiken vilket bland annat resulterat i flera samverkansinitiativ, så vi hoppas locka flera förtroendevalda till vår mötesplats för att delta i samtalet från publikplats.

Vad kan ett Almedalsseminarium tillföra arbetet på sikt?
– Dels vill vi nå journalister i syfte att sprida kunskap som ökar den allmänna viljan att bidra till minskad antibiotikaanvändning, det här är ju verkligen ett område där varje människa kan göra konkret skillnad. Dels hoppas vi som sagt få hit politiker, det är trots allt de som sitter på pengarna och kan sätta ämnet ännu högre på agendan.

Råder konsensus i forskarvärlden kring hur agendan bör formuleras?
– Det finns många aspekter av antibiotikaresistens att hantera och därmed även många åsikter om prioriteringar, men jag uppfattar att allt fler forskare och politiker når slutsatsen att allt faktiskt måste åtgärdas om vi ska nå en hållbar lösning. Uppsala universitet lanserade 2016 Uppsala Antibiotic Center, en interdisciplinär satsning som bland annat samlar fjorton doktorandprojekt vid åtta institutioner, och mitt intryck är att arbetet fortskrider mycket bra.

Själv är du engagerad i ENABLE, den sameuropeiska satsningen på utveckling av nya antibiotika…
– Vi arbetar på uppdrag av EU för att tillsammans med läkemedels- och bioteknikindustrin ta fram en substans och lotsa den genom en Fas I-studie. Just nu arbetar vi med fem separata spår, och även om vi har en bit kvar så ser jag positivt på våra möjligheter nå hela vägen inom projektets finansieringsram som sträcker sig till februari 2020.

Och våra möjligheter att klara antibiotikaresistensens utmaningar på ett övergripande plan?
– Vi måste snabbt få fram nya antibiotika, i synnerhet mot gramnegativa bakterier. Likväl pågår otillräcklig forskning kring detta, läkemedelsindustrin har till stor del lämnat området och vi saknar global politisk enighet. Världshälsoorganisationen, WHO, har lyft frågan på hög politisk nivå, men i väntan på resultat tvingas jag motvilligt konstatera att det krävs fler initiativ och ökat engagemang om vi ska komma tillrätta med problematiken kring antibiotikaresistens.

---

Fakta

Seminariet "Hur löser vi antibiotikaresistensproblemet i världen?" arrangeras 5 juli av Uppsala Antibiotic Center vid Uppsala universitet.

Läs mer

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress
Senast uppdaterad: 2021-02-02